Klinický farmaceut

Oddělení klinické farmacie (OKF) poskytuje v Oblastní nemocnici Kladno (ONK) klinickofarmaceutickou péči s cílem účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků, podílí se na zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. Posláním je minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv.

Klinický farmaceut (KF) optimalizuje na vybraných oddělních vstupní medikaci hospitalizovaných pacientů, kteří jsou přijati k hospitalizaci v ONK a jejich medikaci sleduje během celé jejich hospitalizace. Zaměřuje se na odhalování a řešení interakcí mezi jednotlivými léčivy, spojitost výskytu vedlejších nežádoucích účinků s podávanými léky, a upravuje dávkování léků s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk a současně podávaná léčiva. Během každodenní spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky na odděleních tak vytváří kompaktní tým odborníků, kteří komplexně pečují o pacienta v ONK. 

KF úzce spolupracuje s lékaři, zdravotními sestrami jednotlivých lůžkových oddělení, nemocničními lékárníky a s Oddělením kvality péče. Formou konziliární činnosti je k dispozici všem oddělením.

Oddělení klinické farmacie poskytuje také zhodnocení medikace pro ambulatní pacienty. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, je třeba žádanka praktického lékaře nebo specialisty (žádanka typu K). Ke zhodnocení medikace je možno se objednat na telefonním čísle +420 720 93 83 26.

Do žádanky uvádějte (nebo k žádance přiložte)

  • Důvod požadavku na zhodnocení medikace (např. polypragmazie - zhodnocení kombinace léčiv; zhodnocení lékových interakcí; podezření na nežádoucí účinek; porucha eliminace - renální nebo hepatální insuficience)
  • Všechny diagnózy pacienta
  • Úplnou a aktuální medikaci pacienta, včetně doplňků stravy
  • Aktuální výsledky laboratorních vyšetření (zejména krevní obraz, koagulace, jaterní enzymy, renální parametry, iontogram; ev. štítná žláza, lipidogram - je-li relevantní)
  • K žádance je vhodné přiložit zprávy od specialistů, v jejichž péči pacient je

Po zhodnocení medikace bude vypracována zpráva (farmakoterapeutické doporučení) pro ošetřujícího lékaře s návrhem vhodného dalšího postupu - klinický farmaceut sám nemění medikaci, své závěry předává lékaři.

Pracoviště KF ONK je v kontaktu s obdobnými pracovišti KF v ČR - https://www.apokf.cz/clenove-baze/

V organizační struktuře ONK je podřízeno náměstkovi LPP.

Náplň práce klinického farmaceuta v praxi

  • posouzení farmakoterapie pacienta z několika hledisek:

                    - indikace, kontraindikace, zvolená dávka
                    - rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich klinické významnosti, sledování nežádoucích účinků léčiv
                      a jejich monitorování
                    - vhodnost podávaného léčiva vzhledem ke komorbiditám pacienta

  • sledování medikace pacienta a posuzování příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu onemocnění a současnou medikací
  • ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a mikrobiologie úpravuje dávkování vybraných léčiv na základě stanovených plazmatických hladin a na základě farmakokinetických parametrů pacienta
  • podílí se na revizi a optimalizaci farmakoterapeutických doporučených postupů a standardů lůžkových oddělení, související s bezpečným podáváním a užíváním léčiv na lůžkových odděleních
  • podílí se na lékové politice ONK

Oddělení klinické farmacie

 Klinický farmaceut:  Mgr. Zuzana Vašířová  
 Po – Pá:  7:00 – 15:30
 Umístění: budova E
 Telefon: 720 93 83 26
 e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytování klinickofarmaceutické péče v ONK naplňuje legislativní požadavek na zajištění služby klinického farmaceuta ve zdravotnickém zařízení podle zákona o zdravotních službách a je realizováno v souladu s Metodikou a Doporučením České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

www.coskf.cz