Informace ke stipendiu

  • Studentům nabízíme podporu během studia formou finančního příspěvku poskytovaného na základě uzavření smlouvy, která studenta zavazuje k uzavření pracovního poměru a odpracování předem určeného časového období v Oblastní nemocnici Kladno a.s., nemocnici Středočeského kraje, a to po řádném a zdárném ukončení studia.
  • Pokud studenti pokračují v bakalářském nebo magisterském programu může být stipendium i nadále poskytováno, za podmínky uzavření dodatku ke smlouvě, prodloužení požadované odpracované doby, a to pouze v případě, že se jedná o profesi, kterou Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje potřebuje a využije pro svůj provoz.
  • Stipendium se neposkytuje po dobu letních prázdnin za měsíce červenec a srpen.
  • Stipendium se poskytuje pouze studentům prezenční formy studia.
  • Stipendijní příspěvek se poskytuje měsíčně a bude studentovi (stipendistovi) vyplácen bezhotovostně, převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14. kalendářního dne následujícího měsíce.
  • Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje se zavazuje uzavřít se stipendistou pracovní smlouvu po řádném a zdárném ukončení studia.
  • Stipendista se zavazuje vrátit poskytnutý stipendijní příspěvek v případě, že nedokončí studium v řádném termínu (tím se rozumí standardní doba studia prodloužena maximálně o jeden rok, ve kterém již ale pobírat stipendium nebude), neuzavře s Oblastní nemocnicí Kladno a.s., nemocnicí Středočeského kraje pracovní smlouvu, neodpracuje požadované časové období, ke kterému se smluvně zavázal.
  • Další informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
  • Smlouvu vyhotoví asistentka hlavní sestry po obdržení potvrzené žádosti.

Kontaktní osoby pro další informace:

Ing. Lucie Lidická
Hlavní sestra ONK
Vančurova 1548
272 59 Kladno
Tel.: +420 312 606 425
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michaela Iblová
Asistentka hlavní sestry
Vančurova 1548
272 59 Kladno
Tel.: +420 312 606 125
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Související dokumenty: 

 

stipendium on kladno