Seznam kurzů a školení, které pořádá Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje:

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář dle osnov schválených MZ ČR

 • Charakteristika kurzu
  Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 • Vstupní požadavky
  - ukončené základní vzdělání
  - dobrý zdravotní stav
  - dovršení věku 18 let
  - na praktickou část musí mít uchazeč absolvované / nebo zahájené očkování proti hepatitidě B doložené potvrzením

 • Místo
  Teoretická část - posluchárna Oblastní nemocnice Kladno
  Praktická část - určená oddělení nemocnice

 • Způsob ukončení
  Absolvování kurzu, vykonání teoretické a praktické zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží osvědčení MZ ČR, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře.

 • Termín kurzu
  Datum: 1.10.2018 - 31.10.2018
  Čas: 8:00 do 15:00 hodin