Ceník Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

pdfCENÍK (platnost od 1.7.2019)