Každý obchodní zástupce, který navštíví Oblastní nemocnice Kladno, je povinen před vstupem na jednotlivá oddělení, ohlásit se na obchodním oddělení,
kde podepíše formulář F107 – kodex pro dodavatele a vyplní formulář F108 – časově omezené povolení vstupu.
Na základě tohoto formuláře bude přidělena kartička návštěvy, kterou si připevní na viditelné místo.

Děkujeme za pochopení.