Důležité upozornění: Vstup na oddělení intenzívní péče (JIP, ARO, porodnice apod.) je povolen pouze s použitím vlastních ochranných hygienických pomůcek. Lze je zakoupit v automatu v hlavním vestibulu objektu Centrum akutní medicíny.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení, které najdete v pavilonu akutní medicíny, bylo založeno 1. 12. 1967 primářem MUDr. Vladimírem Lemonem. V roce 1972 zahájila činnost rychlá lékařská pomoc, v roce 1978 byla otevřena koronární jednotka, která se v roce 1994 přestěhovala do nově vybudovaných prostor a byla začleněna pod interní oddělení. V roce 1997 se ARO přestěhovalo do nových prostor a v roce 2001 se oddělila rychlá lékařská pomoc a stala se samostatnou jednotkou, řízenou Středočeským krajem. V roce 2011 se oddělení přestěhovalo do zcela nových prostor pavilonu akutní medicíny.

V současné době ARO poskytuje péči resuscitační, anesteziologickou a péči o pacienty s chronickou a neztišitelnou bolestí. O pacienty se stará 17 zkušených a erudovaných lékařů.

Lůžková část

K dispozici je osm lůžek vybavených špičkovou ventilační monitorovací technikou.
tel: +420 312 606 306

Anesteziologická část

Ročně provedeme kolem 9500 celkových a svodných anestézií, disponujeme špičkovými anesteziologickými přístroji včetně monitorace anesteziologických plynů.

Důležité kontakty

Sekretářka: +420 312 606 431
Oddělení: +420 312 606 306