JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE:

Vedoucí lékař: MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.
Telefon: 312 606 164

lékařský pokoj: 312 606 787
staniční sestra: 312 606 396
sestry: 312 606 213, 312 606 809, fax: 312606788

Jednotka intenzivní péče má k dispozici 8 monitorovaných lůžek a zajišťuje především péči o pacienty s akutní mozkovou příhodou v rámci iktového centra, včetně trombolytické terapie. Dále je k dispozici pro všechny neurologické pacienty, kteří potřebují intenzivní péči, včetně nutnosti umělé plicní ventilace.