Oblasntí nemocnice Kladno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice:

VRCHNÍ SESTRA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Pracoviště

Dětské oddělení
http://www.nemocnicekladno.cz/oddeleni/interni-obory/detske-oddeleni

Požadujeme

 • odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry dle zák. 96/2004 Sb.
 • specializovanou způsobilost v oboru dětská sestra nebo dětská sestra pro intenzivní péči
 • 10 let praxe u lůžka v pediatrickém oboru
 • dobré komunikační, organizační a manažerské dovednosti
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

V případě Vašeho zájmu zašlete následující dokumenty

 • vlastnoručně podepsanou přihlášku s uvedením pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 • profesní životopis se zaměřením na odbornou praxi
 • kopii dokladů o dosaženém vzdělání
 • vlastnoručně podepsaný souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • písemný návrh vlastní koncepce řízení a provozu dětského oddělení

Uzávěrka přihlášek: 4.4.2018

Přihlášky včetně všech náležitostí zasílejte nebo osobně doručte v zalepené obálce s označením "VŘ - vrchní sestra" na adresu:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
k rukám: Ing. Lucie Růžičkové
Vančurova 1548
272 59 Kladno