V současné době neprobíhá v naší nemocnici žádné výběrové řízení.