V současné době v naší nemocnici neprobíhá žádné výběrové řízení.