pdfVYHLAŠENÍ  REZIDENČNÍCH  MÍST pro r. 2019 pro lékařská povolání  v souladu s Vyhláškou  MZČR č. 186/2009 Sb., o rezidenčních  místech