Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PRIMÁŘ/KA GYNEKOLOGIE

  • PRO PRACOVIŠTĚ SE STATUTEM CENTRA INTERMEDIÁRNÍ PÉČE

POŽADUJEME:

specializovanou způsobilost v oboru • licenci ČLK pro výkon funkce primáře • organizační schopnosti • zkušenost s vedením zdravotnického kolektivu • schopnost samostatného rozhodování • znalost ekonomiky a financování zdravotnických zařízení na odpovídající úrovni • zdravotní způsobilost • trestní bezúhonnost

NABÍZÍME:

vedení akreditovaného pracoviště • maximální podporu dalšího vzdělávání •nadstandardní finanční ohodnocení • 5 týdnů řádné dovolené • příspěvek na penzijní připojištění a závodní stravování • stravenky pro zaměstnance • hlídání dětí v dětské skupině Rybička • možnost vyhrazeného parkování v areálu nemocnice • další výhody podle Kolektivní smlouvy

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

vlastnoručně podepsanou přihlášku • profesní životopis se zaměřením na odbor-nou praxi • kopii dokladů o dosaženém vzdělání • kopii licence ČLK pro výkon funkce primáře • vlastnoručně podepsaný souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců • stručnou koncepci provozu a řízení gynekologicko-porodnického oddělení v kontextu nemocnice s velkým regionálním dosahem

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12.10.2018 na adresu:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
k rukám: Ing. Lucie Růžičkové
Vančurova 1548
272 59 Kladno