V současné době v naší nemocnici neprobíhají žádná výběrová řízení.