Je umístěno v 1. patře budovy CAM (Centrum akutní medicíny). Má nadregionální charakter. Pracoviště bylo vybudované s přispěním a na žádost Všeobecné fakultní nemocnice jako satelit pro region Kladensko, Slánsko, Rakovnicko a Kralupsko. Naše pracoviště v posledních letech implantuje kolem 230-250 pacientů ročně a stará se o všechny pacienty s implantovanými kardiostimulátory, sleduje stav přístrojů, zajištuje včasnost výměny, připravuje pacienty s přístrojem k operacím a zákrokům, při kterých je potřeba zajistit bezchybný chod kardiostimulátoru. Kromě kardiostimulátorů naše pracoviště již 17 let implantuje venozní porty pro onkologické pacienty a stará se o jejich funkčnost i po ukončení nezbytné terapie. Ve spolupráci s výrobci provádí školení pro sestry na celostátní úrovni.

Kontakty

Vedoucí lékař: MUDr. Štěpán Novotný
Telefon: 312 606 352
Telefon poradny pro kontrolu kardiostimulátorů: 312 606 504