KARDIOSTIMULAČNÍ CENTRUM

Pracoviště kardiostimulace zahájilo svoji činnost před 28 lety, a to jako satelitní středisko VFN pro region Kladenska, Slánska, Rakovnicka a Kralup nad Vltavou. V roce 2017 jsme získali z dotací EU nové přístrojové vybavení, konkrétně nejmodernější pojízdné RTG C rameno a k zavádění dalších žilních přístupů (PICC a midline) speciální ultrazvukový přístroj

  • Od roku 2011 využíváme nových prostor v budově CAM, disponujeme operačním sálem a dvěma ambulancemi.
  • Provádíme implantace kardiostimulátorů a kontrolujeme jejich správnou funkci.
  • Zajišťujeme včasnost výměny přístrojů a přípravu stimulovaných pacientů před operačními výkony.
  • Více než 20 let na našem oddělení zavádíme venózní porty pro bezpečné podávání léků do žíly.

V ambulantním režimu jsme schopni zajistit komplexní ošetřovatelskou péči o veškeré žilní přístupy a dokážeme řešit vzniklé komplikace. Tuto péči nabízíme i pacientům s žilními vstupy provedenými na jiných pracovištích.

dsc 0205   dsc 0205   dsc 0205

dsc 0205   dsc 0205   dsc 0205

Kontakty

Vedoucí lékař:    MUDr. Tomáš Kluh
Telefon:                312 606 504