V květnu 2016 v Oblastní nemocnici Kladno (ONK) proběhlo externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče, kdy akreditační společnost (Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.), pověřená Ministerstvem zdravotnictví, konstatovala, že Oblastní nemocnice Kladno naplňuje veškeré legislativní požadavky, týkající se kvality a bezpečí poskytované péče, péče o pacienty, péče o zaměstnance i bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance, a to na velmi vysoké úrovni.

Na základě tohoto externího hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče ONK uspěla mezi několika desítkami hodnocených zdravotnických zařízení a byla vyhlášena jako absolutní vítěz celorepublikového projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016. Tento projekt byl vyhodnocen na konferenci Kvalita a bezpečí poskytované péče a akreditace 2016. V praxi to znamená, že nemocnice patří ke špičkovým nemocnicím v ČR a prokazatelně poskytuje kvalitní a bezpečnou péči a tuto kvalitu a bezpečí řídí a kontinuálně zvyšuje.

„Zdravotnická zařízení, kladenská nemocnice nevyjímaje, musí čím dál tím víc do svých dlouhodobých strategií a plánů zohledňovat měnící se prostředí, potřeby a očekávání pacientů, technický pokrok, konkurenční tlaky, ale i požadavky zřizovatelů a plátců, konkrétně zdravotních pojišťoven. Rovněž musí dodržovat velmi mnoho legislativních požadavků, týkajících se např. vedení zdravotnické dokumentace, manipulace s léčivy, léčebné výživy, zdravotnické techniky, prevence infekcí, BOZP, PO a mnoha dalších. To vše musíme absolvovat, abychom dosáhli našeho hlavního cíle, kterým je neustále zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb, aby byli spokojení pacienti i zaměstnanci,“ dodal ředitel Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Vladimír Lemon.

Certifikát