Nadace Křižovatka slavnostně předala 20. května 2017 dalších 8 monitorů dechu na Dětském oddělení Oblastní nemocnice Kladno, kde budou hlídat novorozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí kojenců.

Nadace Křižovatka slavnostně předala 20. května 2017 dalších 8 monitorů dechu na Dětském oddělení Oblastní nemocnice Kladno, kde budou hlídat novorozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí kojenců. Monitory dechu BABYSENSE II, v celkové hodnotě 23 760,- Kč, byly pořízeny díky kladenské energetické společnosti Alpiq Generation (CZ), dále jen „Alpiq“, která nákup těchto přístrojů finančně podpořila. Předání se zúčastnili zástupci Nadace Křizovatka, společnosti Alpiq a Oblastní nemocnice Kladno. Monitory dechu převzal primář Dětského oddělení MUDr. Petr Lyer a hlavní sestra Mgr. Aneta Heřmanová, Dis.

alipq2

Monitor dechu je zařízení, které je umístěno v postýlce novorozenců a přivolá pomoc světelnou i zvukovou signalizací, když se dech miminka zastaví nebo zpomalí natolik, že by ho ohrozil na životě. Právě novorozené děti často nedýchají pravidelně a alarm monitoru upozorní, že miminko nedýchá. Personál tak může situaci okamžitě řešit. S monitory dechu mají v kladenské nemocnici mnohaleté zkušenosti, jsou spolehlivé a lze je velmi snadno obsluhovat.
„Naše společnost podporuje Nadaci Křižovatka a její projekt „Maminko dýchám“ již od roku 2011, kdy jsme poprvné věnovali monitory dechu Novorozeneckému oddělení ve Zlíně. S nemocnicí v Kladně jsme začali spolupracovat v roce 2015 a od této doby jsme zde předali již 17 monitorů v celkové hodnotě více než 50 tisíc korun. V naší podpoře tohoto projektu hodláme i nadále pokračovat, protože jsme přesvědčeni o jeho smysluplnosti.“, říká Milan Prajzler, generální ředitel společnosti Alpiq Generation, která v Kladně a ve Zlíně provozuje moderní zdroje na výrobu elektřiny a tepla.

O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice po celých 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense II, který je registrovaný u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc.
Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice v hodnotě více jak 27 mil. Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická a novorozenecká oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko.
Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“
K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně, u dětí, které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.