Oblastní nemocnice Kladno uvedla na začátku října do provozu nový počítačový tomograf.

Nové CT nahradilo 13 let starý přístroj, který již nestačil požadavkům současné medicíny na včasnou a přesnou radiologickou diagnostiku vnitřních orgánů a tkání člověka, ani požadavkům na bezpečnost pacientů a přijatelné dávky ionizujícího záření. Počítačový tomograf bude na radiodiagnostickém oddělení k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

„Nový CT přístroj splňuje všechny požadavky kladené klinickou medicínou na kvalitu zobrazení a rychlost vyšetření a zároveň požadavky na snižování dávky radiačního záření, kterému je pacient během vyšetření vystaven,“ vysvětluje primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Jaroslava Benešová.

CT se používá tam, kde je na místě požadavek lékaře na vysoké rozlišení a 3D projekci, tedy na podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách, typicky při úrazech hlavy, hrudníku nebo břicha, ale i páteře, kostí nebo kloubů, při diagnostice nádorových onemocnění, při vyšetřování cév, prokrvení mozku při mozkových mrtvicích, apod. Počítačová tomografie patří vedle RTG a ultrazvukového vyšetření mezi základní radiologické vyšetřovací metody každé nemocnice akutní lůžkové péče.

Na základě výběrového řízení byl vybrán přístroj Siemens Somatom Definition AS+, umožňující simultánní skenování 128 vrstev během jedné otáčky rotující RTG lampy. Jeden z nejmodernějších scannerů počítačové tomografie získala kladenská nemocnice v rámci projektu "ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče" s podporou finančního dotačního programu Evropské unie IROP, Výzvy č. 31, za podpory Středočeského kraje. Pořizovací cena byla necelých 20 mil. Kč včetně DPH.

Napsali o nás: Magazín Trend společnosti Siemens Healthcare

dsc 0311

dsc 0019

ct