Mimořádnou událost s velkým počtem zraněných simulovalo cvičení složek Integrovaného záchranného systému v Oblastní nemocnici Kladno.

Ve čtvrtek 26.10.2017 v půl páté odpoledne došlo podle předem daného scénáře k výbuchu technických plynů v suterénu budovy C2 a bylo při ní zraněno 20 osob, které představovali namaskovaní studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno.

Tři profesionální hasičské jednotky, posílené o třináct dobrovolných sborů ze Středočeského kraje, musely dohledat zraněné osoby, které v suterénu uvěznil hustý dým. Zásah hasičům komplikoval i padající strop, stěny a zařízení suterénu. Všechny zraněné museli hasiči postupně evakuovat ven, kde se o ně staralo 35 zdravotníků, kteří u některých těžce zraněných museli provádět oživování či intubaci pro umělou plicní ventilaci. Po roztřídění a zajištění všech raněných začaly sanitky zraněné rozvážet podle povahy zranění na urgentní příjem kladenské nemocnice, kde si je do následné péče převzali lékaři a pracovníci urgentního příjmu nemocnice. V okolí nemocnice řídily dopravu i jednotky policie.

Nejen figuranti, které velmi autenticky namaskoval Červený kříž, byli pod dohledem. Také štáb rozhodčích z řad profesionálních hasičů, policistů a zdravotníků sledoval počínání každého ze zasahujících a jejich vzájemnou komunikaci. Cílem cvičení bylo nejen prověřit traumatologický plán kladenské nemocnice, ale i připravenost všech složek integrovaného záchranného systému na mimořádnou událost s větším počtem raněných a obětí.

„Díky všem zúčastněným zaměstnancům nemocnice, ať už z řad obslužných provozů, a nebo zdravotníků při hromadném příjmu, kteří spolupracovali se složkami IZS, proběhlo cvičení bez problémů a splnilo tak svůj účel. Ukázalo i na možná zlepšení při těchto mimořádných událostech, na kterých můžeme dále pracovat. Všem patří velký dík za zapojení se do cvičení,“ řekla po jeho skončení tajemnice útvaru krizového managementu Oblastní nemocnice Kladno Mgr. Helena Foubíková.

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001

dsc 0001