V září a říjnu se v Oblastní nemocnici Kladno uskutečnily odborné vzdělávací semináře. 

Tématem prvního semináře byly současné přístupy v krevní protisrážlivé terapii, tzv. antikoagulaci. Druhým byl Neurogirurgický seminář pořádaný ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou ÚVN.

Obě akce se konaly v posluchárně kladenské nemocnice a byly akreditovány Českou lékařskou komorou v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů. V rámci celoživotního vzdělávání si pracovníci ve zdravotnictví průběžně doplňují a zvyšují své vědomosti a dovednosti. Prohlubují tím nejen znalosti ve svých oborech, ale také zvyšují prestiž a kvalitu nemocnice.

Odborným garantem semináře o současných přístupech v krevní protisrážlivé terapii byl primář Interního oddělení kladenské nemocnice MUDr. Ivo Podpěra. Seminář navštívilo velké množství lékařů napříč všemi obory zastoupenými v nemocnici. O principech účinku současných léků užívaných na tomto poli promluvila MUDr. Eva Fenclová, hematoložka z Oddělení klinické biochemie kladenské nemocnice. Následoval příspěvek doc. MUDr. Jean-Clauda Lubandy, Ph.D., primáře Kardiologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze, který hovořil o aktuálních přístupech k léčbě žilní trombózy a plicní embolie. Seminář byl zakončen přednáškou MUDr. Marka Janky, vedoucího lékaře kardiologie kladenské nemocnice, o rizicích a komplikacích protisrážlivé terapie. „Seminář byl první z plánované řady mezioborových vzdělávacích akcí, které mají přispívat k výměně znalostí mezi lékaři a ke zkvalitnění péče o naše pacienty. Protože se tato problematika úzce dotýká prakticky všech medicínských oborů, jsem rád i za bohatou diskuzi, která jen umocnila dojem z vydařeného semináře,“ řekl po jeho skončení MUDr. Marek Janka.

antikoagulace kopie

Další odbornou vzdělávací akcí byl Neurochirurgický seminář, kterého se účastnilo téměř 80 posluchačů, nejen z řad lékařů různých odborností, ale i ze středního zdravotního personálu. Odborným garantem byla primářka neurologického oddělení MUDr. Lenka Sobotková, která seminář zahájila a uvedla přednášející, přední neurochirurgy z Neurochirurgické kliniky ÚVN. Byli jimi prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta NCH kliniky, dále doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. a MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. Tématem přednášek byly nové přístupy a trendy v neurochirurgii. Větší pozornost byla věnována zejména cévní problematice a periferním nervům. Prof. MUDr. Beneš představil mimo jiné současné přístupy k řešení intrakraniálních aneurysmat. Doc. MUDr. Netuka se věnoval řešení patologií v oblasti karotického řečiště a MUDr. Kaiser podrobně a názorně pojednal o léčbě poranění periferních nervů. „Všechny přednášky byly velmi zajímavé a na vysoké odborné úrovni. Kladenské neurologické oddělení již léta velmi úzce spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou ÚVN. Pořádání takovýchto seminářů vždy vzbudí velký zájem jak u lékařů neurologů, tak i jiných odborností. Nejen že se dozví novinky z úst renomovaných odborníku, ale i osobní setkání přispěje ke zlepšení již tak dobré spolupráce. Proto se budeme snažit uspořádat podobný seminář i v příštím roce,“ dodala MUDr. Lenka Sobotková.

neurochirurgický seminář kopie

{fastsocialshare}