Tým porodníků, vedený primářem MUDr. Petrem Ullrychem, obhájil Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů.

Porodnice Oblastní nemocnice Kladno se již před rokem při prvním zveřejnění výsledků projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI (PPP) zařadila mezi tři nejlépe hodnocené porodnice. Letošní výsledky potvrzují, že si porodnice drží vysoký standard svých služeb zejména v oblasti sledovaných výkonů. Tým porodníků, vedený primářem MUDr. Petrem Ullrychem, obhájil Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů.

„Již druhé ocenění našich porodníků považuji za dobrou motivaci i pro ostatní naše pracoviště. Respekt k rodičkám a pacientům obecně považuji za základní předpoklad dobré práce ve zdravotnictví. Věřím, že vysoký standard práce si porodnice podrží i nadále. Pracovníkům gynekologicko-porodnického oddělení děkuji a těším se z jejich úspěchu,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr Polouček, MBA.

Porodní pokoje kladenské nemocnice jsou zařízené tak, aby se co nejvíce přiblížily domácímu prostředí. Díky přirozenému prostředí budou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné a porod tak proběhne klidněji s nižním rizikem možných komplikací. „Od začátku, kdy projekt vznikl, jsem chápal jeho hlavní význam jako objektivní zpětnou vazbu v naší snaze o spokojenou rodičku. To se potvrdilo. Máme možnost porovnávat některé, pro nás významné, parametry péče o rodičku.  Projekt se pro nás stal významným pomocníkem v posouvání naší snahy o přirozený a přitom bezpečný porod,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr Ullrych.

Ocenění předal do rukou ředitele nemocnice RNDr. Tomáš Raiter, řešitel projektu Přirozený Porod v Porodnici. „Cílem projektu PPP je motivovat ke změně jak porodnice, tak i rodičky. Porodnice projekt motivuje k tomu, aby s rodičkami více a lépe komunikovaly a aby se snažily vytvářet v porodnicích vlídnější prostředí, ve kterém by se mohly rodičky cítit jako doma. Rodičkám má projekt ukázat, že existují porodnice, které chtějí vyjít vstříc jejich požadavkům a ve kterých je možné rodit nejen bezpečně, ale také příjemně a podle svých představ,“ vysvětluje Tomáš Raiter a dodává „Management nebo personál oddělení nemají někdy odvahu jít s kůží na trh a poskytnout své výsledky ke srovnávání s jinými zařízeními. Strach z neúspěchu někdy převáží nad přínosy, které srovnávání výsledků zdravotnickému zařízení přináší. To se tady nestalo. Oddělení je perinatologickým centrem. To znamená, že má pozici ztíženou tím, že k sobě stahuje také těžší případy porodů. Projekt sice s touto variantou počítá, takže perinatologická centra mají mírně upravené některé indikátory, ale přesto je otevřenost, s kterou porodnice do projektu vstoupila bez vyčkávání hned od samého začátku, chvályhodná.“

„Naše porodnice se do projektu zařadila jako jedna z prvních. Cílem bylo získat objektivní informace z pohledu rodičky. Je to pro naší porodnici významná zpětná vazba. Nebáli jsme se možných negativních informací od našich rodiček, protože ty jsou pro nás velmi významné. Jsou pro nás signálem, kam napřít naší pozornost ve snaze zlepšovat komunikaci s rodičkou a pečovat o klidný průběh porodu. Jako další významný bod je možnost porovnávání výsledků s ostatními porodnicemi. Již první rok účasti v projektu nám přinesl překvapení, když jsme se jako poměrně velká porodnice umístili v porovnání s ostatními i menšími zařízeními v čele hodnocených porodnic a získaly certifikáty „Spokojená rodička“ a „Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodu“. Přesto když během roku dostáváme průběžné výsledky, scházíme se spolu s neonatology a řešíme otázky v kritériích, kde máme rezervy a kde můžeme svoji práci zlepšovat. Tímto bych chtěl také celému týmu neonatologů z dětského oddělení naší nemocnice poděkovat za skvělou spolupráci. Bez ní bychom takových výsledků nedosahovali. Cítíme se jako jeden tým pečující o spokojenou rodičku a zdravého novorozence“ řekl při předání certifikátu primář Ullrych.

„Po celé čtyři roky, kdy projekt běží v ostrém režimu, byla spolupráce s kladenskou porodnicí výborná. Prvním signálem je vždy schopnost získat rodičky pro spolupráci na projektu. Průměrná schopnost porodnic získat rodičky pro účast v projektu je 47 %, ale personálu kladenské porodnice se daří získat přes 60 % rodiček. To jasně svědčí o vstřícném přístupu k rodičkám a o tom, že se personálu daří získávat jejich důvěru,“ uvedl Tomáš Raiter.

„Díky přirozenému prostředí, empatii a správné komunikaci personálu, budou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné a porod tak proběhne klidněji a s nižším rizikem možných komplikací. Myslím si, že hlavním důvodem proč vyhledávají rodičky kladenskou porodnici, je právě individuální přístup s respektováním přání, potřeb a představ každé rodičky s ohledem na zajištění bezpečí pro ni i její dítě. O tom, že patříme k vyhledávané porodnici v našem regionu, svědčí každoroční nárůst počtu porodů,“ dodala vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Mgr. Kateřina Jeništová.

sminolta217111416161

dsc 0044

dsc 0034