Vzhledem k celkovému nárůstu respiračních a chřipkových onemocnění stanovuje Oblastní nemocnice Kladno zákaz návštěv na všechna oddělení s platností od 5. února 2018.

K tomuto kroku nemocnice přistoupila v zájmu ochrany zdraví pacientů. 

Zákaz návštěv platí do odvolání, tzn. do zlepšení celkové epidemiologické situace natolik, že umožní opětovné povolení návštěv.

Výjimkou jsou závažné důvody, kdy primář příslušného oddělení, jeho zástupce nebo lékař ve službě mohou návštěvu u pacienta povolit, ale jen za přísných hygienických opatření a na nezbytně nutnou dobu.

O znovu povolených návštěvách bude nemocnice veřejnost včas informovat.

Děkujeme za pochopení.