Dne 17.4.2018 proběhla již tradiční akce – 14. ročník konference Nejedlého Kladno na téma „Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika“.

Akce probíhala v příjemném prostředí přednáškového sálu restaurace Galerie Kladno. Odbornými garanty akce byli MUDr. Jiřina Lukášková a Ing. Luděk Šprongl, který byl i zodpovědný za zajištění přednášek. Akce se zúčastnilo 100 posluchačů z řad analytiků, lékařů, zdravotních laborantů a dalších profesí.

Konferenci zahájil předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr Polouček, MBA. Následně přivítal účastníky jménem organizátorů Ing. Luděk Šprongl a zahájil odborný program. 

Úvodní přednáška MUDr. M. Vernera na téma „Nádory jako metabolické onemocnění“ byla věnována komplexnímu pohledu na nádorová onemocnění na bázi nových vědeckých poznatků. Následovala přednáška MUDr. H. Sedláčkové z Urologické kliniky FN Plzeň „Výsledky fúzní biopsie a PHI“. Přednáška splňovala i téma konference, kterým byla „Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika“, neboť šlo o pohled ze strany kliniky. Komplexní přehled stavu sledování funkce pankreatu přinesla přednáška MUDr. P. Kocny na téma „Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální přehled“. Na závěr dopoledního programu zaujala přednáška prof. A. Jabora „Diagnostika infekce v klinicky komplikovaných situacích“ s odbočkami do historie i umění.

Po přestávce na občerstvení byl zahájen odpolední program přednáškou Mgr. J. Illnera „POCT ve velké nemocnici – řád nebo chaos?“. Ve svém sdělení popsal organizaci vyšetření POCT ve FN Motol. Následovalo sdělení dalšího zástupce FN Plzeň prof. J. Racka „Kazuistiky – vnitřní prostředí“ i s otázkami pro posluchače. V další přednášce „Možnosti praktického využití stanovení „1,5-anhydroglucitolu v diabetologii“ představil Ing. L. Šprongl nový marker pro sledování pacientů s diabetem. MUDr. D. Obitková ve sdělení „Moderní trendy ve výuce zdravotních laborantů na FBMI ČVUT“ seznámila auditorium s výukou zdravotních laborantů v bakalářském studiu na uvedené škole. Program uzavřela přednáška Ing. L. Šprongla „Sžívání linek Cobas a laboratoře ON Kladno“, kde popsal zavádění linek Cobas 6000 a Cobas 8000 do provozu Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno.

Již nyní se těšíme, co přinese polojubilejní 15. ročník.

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041

dsc 0041