Nemocnice Kladno se podílí na průběžném vzdělávání zdravotnických pracovníků lékařských i nelékařských oborů. Proto se ve středu 18.4.2018 konal další ze série pravidelných zdravotnických seminářů. 

Tentokrát ho organizovala Klinická laboratoř pod názvem "Laboratorní diagnostika". Konal se v posluchárně kladenské nemocnice a jeho cílem bylo seznámit zdravotnickou veřejnost s novinkami a plány Klinické laboratoře.

Na programu byly čtyři přednášky, které zahájila MUDr. Miloslava Rumlerová z kladenské laboratoře mikrobiologie sdělením „Nové metody v mikrobiologické laboratoři“. Seznámila přítomné posluchače s metodami a technikami, které laboratoř používá. Prof. MUDr. Ivan Šterzl v přednášce „Imunologická vyšetření v interních oborech“ popsal souvislosti vyšetření a onemocnění v imunologii s tím, že řada těchto metod bude brzy dostupná přímo v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. z Klatov v přednášce „Klinické využití markerů kostního a kalciofosfátového metabolismu“ popsal poruchy kostního metabolismu, jejich diagnostiku a léčby. Na závěr Ing. Luděk Šprongl ve sdělení „Použití méně obvyklých tumorových markerů“ seznámil přítomné s nově zavedenými metodami v laboratoři a představil nové evropské doporučení pro odběry krve.

dsc 0046

dsc 0046

dsc 0046