Nadace Křižovatka předala darem 9 monitorů dechu na dětské oddělení Oblastní nemocnice Kladno.

Nadace Křižovatka dnes předala 9 monitorů dechu v celkové hodnotě 26.730,- Kč na dětské oddělení Kladenské nemocnice, kde monitory z rukou dárců převzala lékařka pověřená vedením dětského oddělení, MUDr. Hana Rázgová. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytla společnost ALPIQ Generation (CZ).

„Naše společnost podporuje Nadaci Křižovatka a její projekt „Maminko dýchám“ již od roku 2011, kdy jsme poprvé věnovali monitory dechu Novorozeneckému oddělení ve Zlíně. S nemocnicí v Kladně jsme začali spolupracovat v roce 2015 a od té doby jsme zde předli již 26 monitorů v celkové hodnotě více než 80 tisíc korun. V naší podpoře tohoto projektu hodláme i nadále pokračovat, protože jsme přesvědčeni o jeho smysluplnosti a potřebnosti,“ říká Milan Prajzler, generální ředitel společnosti APLIQ Generation, která v Kladně a ve Zlíně provozuje moderní zdroje na výrobu elektřiny a tepla.

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ popsala Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace Křižovatka pro Čechy.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za více než 20 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 7.000 monitory dechu v celkové hodnotě 30 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196

dsc 0196