Každý člověk by měl vědět, jaký má krevní tlak. Vysoký krevní tlak je totiž onemocnění, které může probíhat zcela bez příznaků, a proto často zůstává dlouho nepoznané. 

Proč je vysoký krevní tlak našemu tělu tak nebezpečný, vysvětluje vedoucí lékař koronární jednotky kladenské nemocnice MUDr. Marek Janka.

Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří k vůbec nejčastějším onemocněním v civilizovaných zemích a je vůbec nejvýznamnějším rizikovým faktorem tzv. kardiovaskulárních onemocnění (nemoci srdce a cév), která jsou v České republice zodpovědná za polovinu všech úmrtí. Přes významný vývoj v léčbě hypertenze lze říci, že kontrola krevního tlaku zůstává nadále velmi významným medicínským problémem.

Důležitý je včasný záchyt onemocnění

Hlavním problémem v diagnostice a léčbě arteriální hypertenze je, že samotné zvýšení krevního tlaku nebolí a člověk ho většinou nijak nepozoruje, ale přitom již dochází k poškozování cév a funkce těch nejdůležitějších orgánů, jako je mozek, srdce, oči a ledviny. Klíčová je proto prevence a včasný záchyt onemocnění. Měření krevního tlaku by mělo být součástí pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře i každého vyšetření u specialistů, zejména z oblasti vnitřního lékařství.

Co znamenají čísla získaná během měření krevního tlaku?

Byť klasických rtuťových tlakoměrů rychle ubývá, měří se krevní tlak z historických důvodů v milimetrech rtuťového sloupce a určují se 2 hodnoty. Takzvaný systolický tlak, který je důsledkem stahu srdce a aktivního vypuzení krve do oběhu, a tzv. diastolický tlak, což je tlak nižší, který je v tepnách těsně před začátkem dalšího srdečního stahu.

Často se setkáváme s tím, že nám pacienti na otázku, jaký mají krevní tlak, odpoví, že normální – kolem 150/90. Přitom jako horní hranice byly na základě mnoha epidemiologických studií stanoveny hodnoty 140/90. U pacientů s cukrovkou je horní hranice dokonce 130/80. Veškeré hodnoty nad těmito hranicemi je třeba brát velmi vážně, a především intenzivně léčit.

Jak na vysoký krevní tlak?

Léčba běžně zvýšeného krevního tlaku je obvykle v kompetenci praktických lékařů. K dispozici je pět základních skupin takzvaných antihypertenziv, tj. léků na vysoký tlak. Proto lze prakticky pro každého pacienta s hypertenzí v rané fázi zvolit vhodnou léčbu s ohledem na jiné doprovodné faktory. Komplikovanější formy hypertenze, zejména u pacientů, kteří již prodělali cévní mozkovou příhodu nebo srdeční infarkt, nebo mají některé z komplikací, by již měl sledovat odborník – kardiolog. Některé, naštěstí vzácné, formy hypertenze se pak vyšetřují a léčí ve specializovaných centrech.

Prevence je základ

Obecně pro prevenci vysokého krevního tlaku ale platí obecná pravidla – buďte fyzicky aktivní, jezte zdravě, zbytečně nepřisolujte jídlo, udržujte si zdravou tělesnou hmotnost, snažte se omezit vliv stresu, omezte příjem alkoholu a nekuřte.

V kardiologických ambulancích kladenské nemocnice poskytujeme pacientům komplexní spektrum diagnostiky a léčby vysokého krevního tlaku.

Kardiologická ambulance
přízemí Niederleho pavilonu
tel. pro objednání: 312 606 582
Úterý – Pátek 8:30 – 12:30 hodin

hypertenze 01