Světový den dárců krve připadá každoročně na datum 14. června. Účelem tohoto dne je připomenout zásluhy dárců krve a současně také vyzvat ty, kteří jsou zdraví, ale krev dosud nedarovali, aby se dárci krve stali.

Ke Světovému dni dárců krve se letos připojila i naše nemocnice a ve spolupráci s Hematologicko-transfuzním oddělením si pro veřejnost připravila zajímavý program.

V atriu budovy CAM (Centra akutní medicíny) si zájemci v pondělí 11.6.2018 budou moci nechat od 9:00 do 12:00 hodin

  • orientačně vyšetřit krevní skupinu
  • poradit se s odborníky, jak darovat krev
  • seznámit se s průběhem odběru krve
  • nechat si změřit krevní tlak

Ve 12hodin pak bude možná prohlídka Hematologicko-transfuzního oddělení.

Pokud jste dosud s dárcovstvím váhali, tento den je pro Vás skvělou příležitostí. Zapojte se a pomáhejte zachraňovat životy.

Těšíme se na Vaši účast.

světový den dárců krve 2018

Rádi bychom Vás informovali, že na akci mohou být pořizovány fotografické, popř. audio/video záznamy, které budeme dále využívat pro účely propagace a prezentace nemocnice na sociálních sítích a webových stránkách, které Oblastní nemocnice Kladno zřizuje. Fotografie či audio/video materiály mohou být poskytnuty i třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).