Absolutním vítězem projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018“, který pořádá Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, se stala Oblastní nemocnice Kladno. 

Ocenění si v pátek 21. září 2018 z rukou RNDr. Renaty Podstatové osobně převzal předseda představenstva kladenské nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA.

„Za získání tohoto ocenění patří velké poděkování všem zaměstnancům Oblastní nemocnice Kladno, kteří se tou největší měrou podílí na udržení a rozvoji poskytování kvalitní a bezpečné péče našim pacientům,“ řekl MUDr. Petr Polouček, MBA.

X. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace proběhl v Praze pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha.

kaj 5466

kaj 5466

kaj 5466

ocenění absolutní vítěz projektu onk