V rámci kontinuálního vzdělávání zdravotníků se v Oblastní nemocnici Kladno konal další z řady mezioborových seminářů. Témata byla tentokrát zvolena opravdu napříč všemi obory. 

Po úvodním slovu náměstka léčebně preventivní péče MUDr. Marka Janky měl první přednášku na téma diagnostika a léčba bolesti jeden z předních českých odborníků v této oblasti MUDr. Viktor Kubricht z Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Jedná se o oblast, které je třeba trvale věnovat pozornost, protože bolest je jedním ze základních příznaků, které přivádějí pacienty ke zdravotní péči nebo provázejí celou řadu chorobných stavů,“ uvedl k semináři MUDr. Janka.

Druhou přednášku měl MUDr. Tomáš Turek, primář a náměstek ředitele Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Ten se věnoval aktuálnímu rozdělení nejčastějších psychiatrických stavů, možnostem jejich akutní léčby a současně přinesl celou řadu doporučení pro lékaře ze somatických oborů, pro které je psychiatrie často velmi vzdáleným a obtížně uchopitelným tématem.

Akce se konala 30. října 2018 v posluchárně kladenské nemocnice.

dsc00399

dsc00399