Ve výběrovém řízení na člena představenstva Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, uspěl Ing. Jaromír Bureš, zkušený ekonom a současný pověřený ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Středočeský kraj na tuto uvolněnou funkci vyhlásil výběrové řízení jako jediný akcionář společnosti 5. října 2018. Celkem se výběrového řízení účastnilo 11 uchazečů.

„Pan Ing. Jaromír Bureš byl do nové funkce člena představenstva zvolen Valnou hromadou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., v pondělí 12. listopadu 2018. Do své nové funkce nastoupí ke dni 19. listopadu 2018 s tím, že tohoto dne by měl být též navržen do funkce předsedy představenstva,“ informoval radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc.

(Zdroj: SČK)