Světový den boje proti rakovině připadá každoročně na 4. únor. Jeho cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice rakoviny a vyvracet mýty, které kolem této choroby panují.

Do projektu a jeho podpory se každý rok zapojují nejen nadace, veřejné i komerční subjekty, ale také zdravotnická zařízení. Mezi ty letos patří i Oblastní nemocnice Kladno, která se pro širokou veřejnost rozhodla ve spolupráci s plicním oddělením a neziskovou organizací Mamma HELP, z.s. udělat osvětu a poukázat právě na důležitost preventivních vyšetření.

Zájemci si budou moci nechat od odborníků z plicního oddělení zdarma:

  • změřit hodnoty oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu
  • dozví se spoustu informací o nežádoucích účincích kouření
  • možnostech odvykání a léčby plicních chorob spojených se závislostí na tabáku

Terapeutky z neziskové organizace Mamma HELP, která je zaměřena na pomoc ženám s rakovinou prsu, nabídnou v rámci akce kladenské nemocnice:

  • možnost vyzkoušet si na modelu správné provádění samovyšetření prsu
  • spoustu informací o důležitosti preventivních vyšetření
  • benefiční prodej výrobků

KDY:         4.2.2019 od 9:00 – 13:00 hodin
KDE:         atrium budovy Centra akutní medicíny

světový den boje proti rakovině 2019 okraje


V České republice ročně onemocní rakovinou více než 94 tisíc lidí a 27 tisíc jich zemře. Každé čtvrté úmrtí je tedy způsobeno zhoubným nádorem. Nejčastějším diagnostikovaným zhoubným onemocněním jsou kožní nádory (vyjma melanomu), karcinomy tlustého střeva a konečníku, karcinomy prsu u žen a zhoubné nádory prostaty a plic.

„Nejčastější formy rakoviny jsou takové, na jejichž rozvoji se značně podílí nezdravý životní styl. Například kouření je zodpovědné za vznik až 90% případů rakoviny plic,“ přiblížila problematiku MUDr. Veronika Týcová, lékařka onkologického oddělení kladenské nemocnice.

Počet nových případů onemocnění má bohužel vzestupný trend. „Rakovina má mnoho příčin a její vznik můžeme do jisté míry všichni ovlivnit svým vlastním přístupem. Je důležité nepodceňovat význam preventivních prohlídek, nezanedbávat některá varovná znamení, a hlavně neodkládat návštěvu lékaře. Zodpovědným chováním lze snížit počet předčasných úmrtí na tuto diagnózu až o jednu třetinu,“ dodala MUDr. Týcová.

Ve snaze o co největší rozšíření informací o možnostech preventivních opatření byl vypracován Evropský kodex proti zhoubným nádorům, který obsahuje tyto rady:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.  Nekuřte. Udržujte doma i na pracovišti nekuřácké prostředí. 
2. Omezte konzumaci alkoholických nápojů.
3. Zvyšte příjem zeleniny, ovoce a vlákniny.
4. Udržujte přiměřenou tělesnou hmotnost a buďte fyzicky aktivní.
5. Vyhýbejte se nadměrnému slunění, používejte ochranu proti slunci. Nepoužívejte solária.
6.  Navštivte lékaře, objevíte-li kdekoliv na těle bulku, pozorujete-li změny pigmentového znaménka nebo zjistíte-li
krvácení bez známé příčiny. 
7. Navštivte lékaře, máte-li dlouhodobé zdravotní potíže – kašel, chrapot, změny ve vyprazdňování stolice,
váhový úbytek.
8. Ženy, absolvujte pravidelné gynekologické prohlídky a provádějte samovyšetření prsu.
Účastněte se organizovaných screeningových mamografií.
9. Účastněte se organizovaných preventivních programů zaměřených na rakovinu tlustého střeva a konečníku,
ženy na rakovinu prsu a rakovinu děložního čípku.
10.     Zajistěte, aby se Vaše děti účastnily očkovacích programů proti hepatitidě B (pro novorozence)
a lidskému papilomaviru (HPV).

Dodržováním těchto bodů se může každý do určité míry chránit před vznikem nádorového onemocnění, nebo alespoň přispět k jeho včasnému odhalení, a tím vylepšit léčebné vyhlídky.

Rádi bychom Vás informovali, že na akci mohou být pořizovány fotografické, popř. audio/video záznamy, které budeme dále využívat pro účely propagace a prezentace nemocnice na sociálních sítích a webových stránkách, které Oblastní nemocnice Kladno zřizuje. Fotografie či audio/video materiály mohou být poskytnuty i třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).