Víte, jak pečovat o své ledviny? Přijďte ve čtvrtek 21.3.2019 od 9:00 hodin do Oblastní nemocnice Kladno a nechte si bez objednání a zdarma provést jednoduchá vyšetření, která mohou upozornit na případné onemocnění ledvin.

Ledviny jsou životně důležitým párovým orgánem velikosti sevřené pěsti. Jejich hlavní funkcí je očištění krve od odpadních látek, které se z těla vylučují močí. Rovněž udržují optimální hladinu tekutin v těle. Když jsou zdravé, přefiltrují u dospělého člověka za den až 180 litrů tekutin. Sníženou funkci ledvin má v dnešní době každý desátý člověk, u starších lidí je číslo ještě vyšší. Jelikož nemají potíže, o onemocnění většinou ani neví.

Zvýšit informovanost veřejnosti a zdravotníků o ledvinových onemocněních, možnostech jejich včasného záchytu, prevenci a léčbě – to je cílem preventivní akce, kterou i tento rok pořádá Oblastní nemocnice Kladno ve spolupráci s urologickým oddělením.

„S preventivním vyšetřením by neměli váhat především ti, kteří mají vysoký krevní tlak, cukrovku, kouří nebo se v jejich rodině už dříve vyskytly nemoci spojené s ledvinami. Na své zdraví by neměli zapomínat ani senioři, u kterých se chronické onemocnění nebo selhání ledvin objevuje nejčastěji. Člověk může ztratit až 90% funkce ledvin, aniž by měl jakékoliv příznaky. Mezi první projevy onemocnění mohou patřit vyšší krevní tlak, bílkovina nebo krev v moči, otoky nohou, únava nebo časté močení, hlavně v noci. Čím dříve je tedy nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je nejen léčba, ale snižuje se i riziko výskytu přidružených onemocnění,“ poukázal na důležitost prevence MUDr. Marek Krolupper, primář urologického oddělení kladenské nemocnice.

Nepodceňujte prevenci a přijďte se nechat bez objednání a zdarma vyšetřit nebo se poradit s odborníkem, jak nemocem ledvin předcházet, či jak dále postupovat v jejich léčbě.

KDY:    ve čtvrtek 21.3.2019 mezi 9:00 – 14:00 hodinou
KDE:    atrium budovy CAM (Centra akutní medicíny)

Připravili jsme pro Vás:

  • Sonografické vyšetření ledvin a močových cest (ambulance CAM, vyšetřovna č.9)
  • Měření krevního tlaku a tělesného tuku
  • Stanovení hladiny cukru v krvi
  • Vyšetření moči (pro vyšetření je nezbytný vzorek ranní moči. Není ale nutné, aby byl odebrán přímo v nemocnici. Zájemci o vyšetření si jej mohou přinést z domova)

 světový den ledvin 2019

Rádi bychom Vás informovali, že na akci mohou být pořizovány fotografické, popř. audio/video záznamy, které budeme dále využívat pro účely propagace a prezentace nemocnice na sociálních sítích a webových stránkách, které Oblastní nemocnice Kladno zřizuje. Fotografie či audio/video materiály mohou být poskytnuty i třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).