Nadace Křižovatka předala dětskému oddělení kladenské nemocnice darem 15 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 30.000,- Kč.

Z rukou dárců je společně převzali předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno Ing. Jaromír Bureš a primář dětského oddělení MUDr. Mgr. Tomáš Rosík, Ph.D. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který již po páté poskytla kladenská energetická společnost Alpiq Generation (CZ).

„S Nadací Křižovatka spolupracuje naše dětské oddělení již mnoho let a od roku 2015 se ke vzájemné spolupráci přidala i společnost Alpiq Generation (CZ), za což jsme velmi rádi. Monitory dechu máme v nemocnici zajištěna novorozenecká, nedonošenecká i kojenecká lůžka. Přestože patříme k nejméně postiženým zemím s výskytem Syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS), ročně bohužel v České republice neočekávaně zemře zhruba 25 novorozenců bez zjevné příčiny. Monitory jsou proto vynikající preventivní pomůckou, jak těmto nešťastným událostem předcházet. Pokud mají rodiče při odchodu s miminkem domů zájem, půjčujeme jim tyto monitory dechu i domů. Máme zkušenost, že pokud je doma spící miminko pod kontrolou monitoru, jsou maminky daleko klidnější. Je třeba mít na paměti, že pokud monitor dechu spustí alarm, je potřeba neprodleně zkontrolovat dítě, a to vždy i při dostatečném osvětlení,“ shrnul předání i význam monitorů dechu MUDr. Mgr. Tomáš Rosík, Ph.D.

„Během prvního roku života dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy,“ dodala Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace Křižovatka pro Čechy.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. Za 24 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 8.000 monitory dechu v celkové hodnotě cca 32 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

dsc 0004

dsc 0004

dsc 0004

dsc 0004

dsc 0004