Ve čtvrtek 16. května 2019 navštívila novorozenecké oddělení kladenské nemocnice Iva Říhová, zástupkyně a spoluzakladatelka Nadačního fondu LA VIDA LOCA. Předala zde dalších deset kufříků určených pro opuštěné novorozence.

Zhruba pět set dětí ročně se v ČR po narození ocitne v kojeneckém ústavu, pěstounské péči nebo u adoptivních rodičů. Během prvních let života mnohdy vystřídají i několik míst a často tak přijdou o základní informace o svém příchodu na svět a o své minulosti. Právě proto vybavuje projekt „Život v kufříku“ opuštěné děti na jejich cestě životem kufříkem s předměty, které jim budou už navždy připomínat základní informace o jejich narození a uchovají vzpomínky na tuto dobu.

Každé dítě má právo znát svůj příběh

„Málokdo si dovede představit, jak těžké je pro děti vyrovnat se v dospívání s tím, že je matka po porodu odložila. Cítí se nechtěné, nevědí nic o začátku svého života, nemohou srovnávat svou podobu s vlastními rodiči a prožívat pocit rodinné sounáležitosti. Život v kufříku jim dává vědět, že i ony byly milovány, s láskou chovány sestřičkami, opečovávány lékaři, že jim babičky v domovech pro seniory ručně vyrobily hračky a myslely na ně. Myslíme si, že každé dítě má právo znát svůj příběh,“ říká k hlavní myšlence projektu Iva Říhová z Nadačního fondu LA VIDA LOCA, který kufříky rozdává.

„S Nadačním fondem LA VIDA LOCA spolupracujeme již třetí rok. Za tuto dobu již Oblastní nemocnicí Kladno prošlo 13 dětí, o které se jejich biologičtí rodiče z různých důvodů nemohli nebo nechtěli starat. Proto byly na základě jejich souhlasu nebo rozhodnutím soudu umístěny do Dětského centra či do přechodné pěstounské péče. Jsme rádi, že díky nadaci a vzpomínkovému kufříku mají děti možnost zpětně nahlédnout do prvních hodin, dnů i týdnů po svém narození,“ uvedla Mgr. Vladislava Bělohlávková, vedoucí sociálního oddělení kladenské nemocnice.

Kufřík plný vzpomínek

Jednou ze sestřiček pečujících o novorozence, kteří teprve čekají na své nové rodiče, je i Bc. Barbora Geryková. Se souhlasem biologické matky pořizuje fotografie miminka v průběhu jeho pobytu na novorozeneckém oddělení a pečlivě dokumentuje každý nový moment jako je krmení nebo první koupání. V kufříku mají děti jako upomínku na své narození řadu věcí, mezi nimiž nechybí ani ručně pletený obleček, hračka, památníček s první fotografií, mírami při narození a otiskem nožičky, kojenecká láhev, dudlík nebo osobní přání do života od zdravotních sestřiček nemocnice, které se o miminko staraly.

„Dáváme do něj i předměty, se kterými přišlo dítě v prvních hodinách či dnech do styku – může to být například dečka, do které bylo po vložení do baby boxu zabalené, hračka a podobně, “ řekla Mgr. Hana Mrázková, staniční sestra novorozeneckého oddělení Oblastní nemocnice Kladno.

Kufřík se všemi vzpomínkami se předává s dítětem při odchodu k pěstounům nebo do Dětského centra. Od roku 2015 Nadační fond LA VIDA LOCA postupně zapojuje do projektu porodnice z celé České republiky.

dsc 0006

dsc 0006

dsc 0006

dsc 0006

dsc 0006

dsc 0006