Cévní mozková příhoda (CMP), lidově zvaná mrtvice, je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí a zdaleka se podle odborníků netýká jen starších lidí. Výjimkou dnes nejsou ani třicetiletí pacienti.

V České republice mrtvici ročně prodělá zhruba 25 tisíc lidí. Problém vzniká nejčastěji v okamžiku, kdy se některá z tepen, které zásobují mozek, ucpe krevní sraženinou. Urgentní lékařské ošetření hraje v tomto případě naprosto zásadní roli a má významný vliv na míru uzdravení pacienta. To klade vysoké nároky na organizaci přednemocniční i nemocniční péče, proto je vhodné přesnou koordinaci týmů cvičit.

Z tohoto důvodu se kladenská nemocnice ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, Cerebrovaskulární sekcí ČLS JEP a organizací Angels rozhodla na začátku dubna zorganizovat simulační trénink akutního ošetření pacienta s CMP, jehož cílem bylo zjišťovat slabá místa akutní péče a možnost načerpat co nejvíce vědomostí tak, aby se zlepšila spolupráce na všech úrovních a bylo tak možné vrátit každého pacienta s CMP co nejdříve zpět do aktivního života.

U mozkové mrtvice rozhodují vteřiny. Proto je potřeba jednat rychle!

„Každý pacient s podezřením na cévní mozkovou příhodu se může nacházet v přímém ohrožení života, kdy každá vteřina se počítá. Je proto nezbytné, aby byl v rámci akutní péče vždy aktivován záchranný systém a primární ošetření pacienta převzala Zdravotnická záchranná služba. Než „záchranka“ s pacientem dorazí do nemocnice, informuje předem její příjmové oddělení tak, aby byl při předání nemocného přítomen specializovaný multidisciplinární tým zdravotníků, připravený bezodkladně se o něj postarat. Optimální je pro uzdravení pacienta provést kompletní diagnostiku a neodkladně zahájit cílenou léčbu do 30 minut od jeho předání do nemocnice,“ vysvětluje vedoucí iktového centra kladenské nemocnice MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

Dubnová simulace akutního ošetření pacienta po CMP probíhala podle předem připraveného scénáře tak, aby celý tým zdokumentoval klíčová místa a poté mohl diskutovat, co by bylo možné zrychlit a zlepšit.

„O roli pacienta jsme záměrně požádali kolegyni z řad urgentního příjmu, jelikož právě tam každý měsíc přijmou až 100 pacientů s podezřením na toto onemocnění. Cvičení byly přítomny všechny odbornosti zdravotníků běžně zapojené do léčebného procesu CMP. Dění na všech stanovištích od kontaktu se záchrankou, přes příjem pacienta až po veškerá vyšetření včetně simulovaného vyšetření na CT, bylo snímáno kamerou a klíčová místa monitorována pracovníkem organizace Angels. Záznam kamery a závěry monitorace jsme si pak s kolegy detailněji prošli a provedli analýzu postupu a dosažených časů. I přes výborný čas 13 minut jsme zjistili, že náš systém má rezervy, na kterých můžeme dále pracovat. Jedná se například o lepší spolupráci iktového lékaře s diagnostickými odděleními. Kratší čas k podání léčby znamená větší šanci pacienta na uzdravení, protože každou ztracenou minutou odumírají milióny mozkových buněk,“ shrnul průběh cvičení vedoucí iktového centra.

„S iktovým týmem kladenské nemocnice často pořádáme různé aktivity s cílem optimalizovat poskytovanou péči. Simulační tréninky nám pomáhají odhalit logistické překážky a tím zkracovat čas do podání léčby. V neposlední řadě slouží i k edukaci začínajících lékařů, sester, zdravotnického personálu či záchranářů. Léčba pacientů s CMP je komplexní proces, který vyžaduje synchronizaci a souhru všech zúčastněných elementů. V Kladně se toho podařilo docílit, a to je i důvod, proč nemocnici osobně považuji za příkladnou i pro jiná iktová centra,“ nešetřil chválou Robert Havalda, Angels konzultant pro Českou republiku.

Nejmodernější péče na světové úrovni

Oblastní nemocnice Kladno je již devět let akreditovaným Centrem vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Během této doby bylo v nemocnici léčeno více jak 4,5 tisíce pacientů s touto diagnózou. Kladenské Centrum se postupně stalo jedním z největších specializovaných center v celé republice pro pacienty s mozkovou mrtvicí. Byl zde vybudován zkušený tým odborníků, který je schopen nabídnout nejmodernější péči na světové úrovni.

Mezinárodní ocenění za kvalitu péče

Kvalita a výkon péče Iktového centra v kladenské nemocnici nezůstává bez povšimnutí ani u hodnotících společností, a to i těch mezinárodních. Na základě zpracování registrů lékařské péče ČR byla kladenská nemocnice se svým Centrem vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou oceněna mezinárodní organizací Angels Initiative Platinovou medailí za kvalitu péče, v rámci jejích programu ESO ANGELS Awards. Toto ocenění vyjadřuje oddanost zařízení neustále zlepšovat kvalitu péče o pacienty s CMP.

„Získané ocenění je mimořádné a velmi si ho ceníme. Nelze nezmínit výjimečnost tohoto uznání i ve srovnání s ostatními centry v ČR. Ocenění bylo slavnostně předáno v rámci 46. českého a slovenského cerebrovaskulárního kongresu, který proběhl v září loňského roku v Mikulově,“ řekl MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

Prevence mozkové příhody

Jak první, tak i případně následné mozkové příhody velmi závisí na přístupu každého z nás, protože mozkové příhodě se dá z velké části předcházet vhodným životním stylem. Rizikovými faktory cévní mozkové příhody jsou hlavně kouření, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu v krvi a obezita. Obzvláště lidé, u nichž se mozková mrtvice vyskytla v rodině, by měli pravidelně chodit na preventivní prohlídky, aby se rozvoj případných rizikových faktorů včas zachytil.

Co byste měli vědět o mozkové mrtvici

1.   Projevuje se jedním nebo všemi ze 3 základních příznaků:

  • Ochrnutí končetin
  • Porucha řeči
  • Pokles lícního koutku

2.   S voláním na linku 155 nečekejte!

  • Až 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud je léčba zahájena do 1 hodiny od vzniku příznaků.
  • K zahájení léčby má pacient od vzniku příznaků maximálně 6 hodin.

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060

dsc 0060