Srdce je centrálním orgánem v našem těle. Slouží jako pumpa pro řádný oběh krve a jeho bezchybná funkce je pro život naprosto zásadní.

V rámci Světového dne srdce, do kterého se v pondělí 30. září od 9:00 do 12:00 hodin zapojí i kladenská nemocnice, jsme pro návštěvníky v atriu budovy Centra akutní medicíny připravili:

 • Měření hladiny cukru v krvi
 • Měření krevního tlaku a tělesného tuku
 • Možnost nácviku resuscitace
 • Sonografické vyšetření srdce (ambulance CAM, vyšetřovna č. 9)
 • Informace vztahujících se k problematice nemocí srdce a k prevenci těchto chorob
 • Slevu 500,- Kč na tlakoměr OMRON M6 COMFORT

Světový den srdce je od roku 2000 každoročně pořádán Světovou federací srdce (WHF) pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) a účastní se jej každým rokem více než 100 zemí celého světa. Cíl kampaně zůstává od začátku stále stejný, a to zvýšit povědomí o kardiovaskulárních chorobách. I když je v současné době již možné tyto choroby většinou úspěšně léčit a mnoha preventivními opatřeními jim také předejít, každoročně na ně na celém světě i dnes zemřou miliony lidí.

Nejčastějšími onemocněními srdce jsou infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, problémy s vysokým krevním tlakem a ostatní nemoci oběhového systému.

Srdce je také citlivé na životní styl každého člověka a 80% lidí umírá na srdeční choroby naprosto zbytečně. Přitom stačí zvýšit svou fyzickou aktivitu a omezit rizikové faktory jako jsou alkohol, tabák a nezdravý životní styl.

Dvanáct pravidel pro delší a zdravější život:

 1. Nekuřte.
 2. Dopřejte si kompletní a vyváženou stravu.
 3. Kontrolujte si váhu.
 4. Omezte alkohol.
 5. Dopřejte si dostatek spánku.
 6. Sportujte.
 7. Nerozčilujte se, zvládejte stresové situace.
 8. Hlídejte si kontraindikace s léky na erekci.
 9. Hlídejte si krevní tlak.
 10. Hlídejte hodnotu tuků v krvi.
 11. Hlídejte si hodnotu cukru.
 12. Užívejte pravidelně předepsané léky.

Světový den srdce je velmi dobrou příležitostí, jak změnit svůj život, začít se správně starat o své srdce a o celý svůj život. Připojte se k němu s námi!

svetovy den srdce

sleva na tlakoměr

* Rádi bychom Vás informovali, že na akci mohou být pořizovány fotografické, popř. audio/video záznamy, které budeme dále využívat pro účely propagace a prezentace nemocnice na sociálních sítích a webových stránkách, které Oblastní nemocnice Kladno zřizuje. Fotografie či audio/video materiály mohou být poskytnuty i třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).