V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie z rozvodné sítě, které je naplánováno společností ČEZ na pátek 27. září od 8.00 do 11.00 hodin, chystá Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje zajištění provozu prostřednictvím vlastních záložních zdrojů – naftových agregátů. S tím se pojí provozní změny, které se ovšem pacientů dotknou zcela minimálně.

„Péče o hospitalizované pacienty nebude v žádném případě ohrožena ani výrazně omezena. Ambulancí se odstávka energie téměř nedotkne, omezena bude jen možnost diagnostiky prostřednictvím zobrazovacích metod,“ upřesňuje Ing. Jaromír Bureš, předseda představenstva kladenské nemocnice.

V době přerušení dodávky elektrické energie tedy bude mimo provoz celé radiodiagnostické oddělení a pro akutní případy bude fungovat pouze pojízdný rentgen.

„Ostatní vyšetření a operace, které lze posunout, budou odloženy na dobu opětovného spuštění dodávky elektrické energie. V době výpadku se budou provádět pouze akutní operace. Záchranná služba byla o omezení příjmu akutních pacientů v předstihu informována. Provozu porodnice se výpadek nedotkne vůbec,“ dodává předseda představenstva.

výpadek proudu onk