Sedmdesát let. Taková doba uplynula od založení rentgenologického oddělení v kladenské nemocnici. Kulaté výročí si zdravotníci i všichni pozvaní připomněli ve středu 16. října v nemocniční posluchárně, kde se konal přednáškový program. 

Témata přednášek obsáhla historii vzniku celého oddělení a pohled na rozvoj všech vyšetřovacích metod včetně intervenční radiologie. Sdělení poukázala na význam rozvoje přístrojového vybavení pro zvýšení kvality diagnostických metod.

„Za sedmdesát let došlo k velkému rozvoji našeho oboru. Od prostých rentgenových snímků vyvolávaných ručně mokrou metodou jsme se postupně přes vyvolávací automaty posunuli do doby digitálního zobrazování s diagnostickými stanicemi a archivací snímků na diskových polích. Současná doba tak umožňuje i zabezpečenou elektronickou komunikaci s ostatními nemocnicemi. Velký vývoj zaznamenalo i vyšetřování pomocí ultrasonografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Kromě diagnostických vyšetření provádíme i terapeutické výkony – cévní intervence pod RTG kontrolou, drenáže či opichy a punkce pod CT kontrolou,“ říká primářka radiodiagnostického oddělení kladenské nemocnice MUDr. Jaroslava Benešová.

Za rok 2018 prošlo radiodiagnostickým oddělením kladenské nemocnice 64 999 pacientů, u kterých zdravotníci provedli 98 063 vyšetření.

Zakladatelem a prvním primářem samostatného rentgenologického oddělení byl v letech 1949 – 1976 MUDr. Karel Fried, CSc., kterého vystřídal MUDr. Jan Krause. V roce 1981 došlo k rozdělení oddělení na radioterapii a radiodiagnostiku. Jako třetí byla primářkou oddělení v letech 1996 – 2016 MUDr. Radoslava Ouhrabková, CSc. Za jejího působení se oddělení v březnu roku 2011 přestěhovalo do nové budovy CAM. Současnou primářkou kladenské radiodiagnostiky je od 1.1.2016 MUDr. Jaroslava Benešová.

dsc 0005  dsc 0005

dsc 0005
  dsc 0005

dsc 0005