Varovné nápisy na krabičkách cigaret nejsou žádným výmyslem. Kouření ročně připraví o život miliony lidí. Proto se i kladenská nemocnice zapojila do preventivní akce propagující Mezinárodní nekuřácký den.

"Milovníkům cigaret má tato akce připomenout, jak je kouření škodlivé, jaký má dopad na zdraví a jak může ohrožovat i lidi v jejich okolí. Chceme tím motivovat kuřáky k odvykání a poskytnout jim více informací o možnostech léčby," přiblížila význam akce vrchní sestra plicního oddělení a zároveň ústavní hygienička kladenské nemocnice Ing. Lucie Lidická. Na choroby spojené s kouřením umírá v České republice ročně asi 17 000 obyvatel. Z toho 7 000 na onkologická onemocnění, 8 000 na onemocnění kardiovaskulárního systému a 2 000 na plicní onemocnění.

KDY:    22.11.2019 od 9:00 – 12:00 hodin
KDE:    atrium budovy Centra akutní medicíny

mezinárodní nekuřácký den

V souvislosti s touto akcí jsme položili několik otázek týkajících se kouření a jeho dopadů na zdraví MUDr. Libuši Novotné, vedoucí lékařce Centra pro závislé na tabáku, která promluvila o nežádoucích účincích kouření a o možnostech léčby.

Paní doktorko, proč kouření škodí zdraví?

Cigaretový kouř obsahuje asi 4000 až 5000 různých látek, z toho je asi 100 látek karcinogenních. Kouření je nejvýznamnější a nejčastější příčina vzniku rakoviny plic, ale může být i příčinou nádorů krku, gynekologických nádorů, nádorů trávicího a vylučovacího systému. Kromě toho může vyvolávat v dýchacím systému vznik CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci) a některých chorob ze skupiny tzv. intersticiálních plicních procesů. Dále se významně podílí na rozvoji kardiovaskulárních chorob jako jsou například infarkty myokardu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin. Kouření se může také podílet na vzniku nebo rozvoji chorob, kde bychom to ani nečekali. Jsou to např. nemoci endokrinního systému, kůže, revmatické nemoci, nemoci očí. Kouření ovlivňuje i reprodukční systém a nitroděložní vývoj plodu.

Škodí i elektronická cigareta?

O škodlivosti e-cigaret se stále vedou debaty a probíhají různé studie. Zatím nebyly prokázány jasné škodlivé účinky užívání e-cigaret. Nikotin v nich obsažený ale škodlivý je, nicméně bereme to za mnohonásobně menší zlo než kouření cigaret. Současné publikace ukazují, že e-cigarety mohou dokonce pomoci přestat kouřit.

Co se děje s plícemi, když člověk přestane kouřit? Za jak dlouho se „vyčistí“?

Po dvou dnech se začínají regenerovat řasinky na sliznici dýchacích cest. To zlepšuje jejich funkci odstraňovat nečistoty z dýchacích cest. Proto se může zhoršit na přechodnou dobu kašel a vykašlávání hlenů. Za 3-9 měsíců se zmírňuje kašel a pískoty při dýchání. Po 10 letech se sníží riziko vzniku rakoviny plic o polovinu proti kuřákům. O úplném „vyčištění plic“ se ale mluvit nedá. Některé škodliviny - například dehtové látky se v plicích ukládají od první cigarety. Dalším příkladem je poškození plicní tkáně například v důsledku rozvoje CHOPN, kdy ani v případě ukončení kouření nemůže dojít k obnovení zdravé plicní tkáně. Ukončení kouření ale výrazně pomáhá ke zmírnění zhoršování dalšího průběhu choroby. Dá se tak říci, že každá vykouřená cigareta v plicích zanechává trvalou stopu.

Proč je nutné v léčbě vytrvat několik měsíců a jak dlouho obyčejně trvají abstinenční příznaky?

Odvykání kouření je spojené s projevy abstinenčních příznaků. Mohou se projevit již v řádu několika hodin po vysazení nikotinu, nejhůře jsou pociťovány v průběhu prvních 3 týdnů, jejich trvání se udává zhruba do 3 měsíců. Abstinenční příznaky stojí často za selháním léčby. Léky pomáhají abstinenční příznaky výrazně zmírnit. Studie ukazují, že největší šance kuřáků přestat kouřit jsou v případě, kdy léky užívají 6 měsíců.

Přispívají na odvykání kouření zdravotní pojišťovny?

Na odvykání kouření přispívá už většina zdravotních pojišťoven, ale pouze proti potvrzení o léčbě v některém z Center pro závislé na tabáku. Návštěva Centra kromě příspěvku od zdravotní pojišťovny výrazně zvyšuje šance přestat kouřit. Tomu pomáhají nejen léky, ale i naše pomoc při pochopení principu závislosti na tabáku a rady. Ideální je rovněž podpora rodiny a blízkého okolí. Statistika udává, že přestane kouřit 40% klientů těchto Center.

Zájemci, kteří potřebují odbornou pomoc, se v kladenské nemocnici mohou přímo obracet na CENTRUM PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU, které nabízí informace a konzultace týkající se odvykání kouření, diagnostiku závislosti na tabáku a následnou léčbu. 

Telefon pro objednání:   312 606 408 
Ordinační hodiny: úterý, 12.00 - 14.00 (nebo dle telefonické domluvy)


plíce mnd 2019
Mezinárodní nekuřácký den vznikl z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině. První Nekuřácký den zorganizoval v roce 1974 Lynn Smith v USA. V České republice je připomínán od roku 1992.

** Rádi bychom Vás informovali, že na akci mohou být pořizovány fotografické, popř. audio/video záznamy, které budeme dále využívat pro účely propagace a prezentace nemocnice na sociálních sítích a webových stránkách, které Oblastní nemocnice Kladno zřizuje. Fotografie či audio/video materiály mohou být poskytnuty i třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).