Ve dnech 28. a 29. listopadu proběhl již tradiční laboratorní seminář v Konferenčním centru zámku Liblice, který organizovala Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno.

Program akce byl rozdělen do čtyř tematických bloků z oborů klinické biochemie, imunologie, hematologie a lékařské mikrobiologie a zahrnoval celkem 16 přednášek. Akci zahájil a účastníky přivítal primář Klinické laboratoře Ing. Luděk Šprongl. Odborný program zahájila přednáška MUDr. Petra Kocny věnovaná správnému nastavení screeningu kolorektálního karcinomu a jeho vyhodnocování. Prof. MUDr. Jaroslav Racek přednesl několik kazuistik řešených ve FN Plzeň a neváhal zapojit do jejich řešení pomocí kvízových otázek i posluchače v sále. RNDr. Jana Spurná z FN Olomouc se věnovala smrtelným intoxikacím inzulinem – ať už úmyslných či náhodných a jejich prokazování v laboratorních podmínkách. Doc. Ing. Karel Kotaška z FN Motol informoval o možnostech stanovení FGF 23 a významu tohoto stanovení u pacientů s primární hyperparatyerózou. Prof. MUDr. Ivo Šterzl z Endokrinologického ústavu posluchače seznámil s výsledky výzkumu vlivu léčby nefropatie kortikoidy na steroidní metabolismus. Tradiční host adventního semináře RNDr. Radek Šíma z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR se jako obvykle věnoval klíšťatům, konkrétně klíštěcímu střevu, které se ukazuje jako zásadní cíl pro boj s Lymskou boreliózou. Dalším tradičním hostem byl prof. MUDr. Antonín Jabor. Posluchače potěšil originální adventní přednáškou na pomezí klinické biochemie a umění – portréty, autoportréty, autogramy a kryptogramy v klinické chemii a tak vůbec. První den uzavřela přednáška RNDr. Davida Friedeckého z FN Olomouc věnovaná moderním postupům, významu metabolomiky pro diagnostiku vzácných onemocnění.

První blok druhého dne zahájila přednáška Ing. Terezy Fenclové z ÚHKT, tentokrát z oboru klinické hematologie. Náplní přednášky bylo stanovení emicizumabu při léčbě pacientů s hemofilií A. MUDr. Radomír Hyšpler z FN Hradec Králové se vrátil k biochemii s řešením otázky: Interference glycerolu při stanovení TAG – má smysl ji řešit? Následující dvě přednášky byly opět z oboru hematologie – RNDr. Etela Kouklíková s Ing. Danielem Lukáčem z FN Královské Vinohrady se věnovali rozboru parametru MCHC v krevním obrazu a Mgr. Diana Svobodová z firmy Sysmex přednášela o markerech sepse stanovovaných z krevního obrazu.

Druhý blok zahájila MUDr. Galina Eliášová z Oblastní nemocnice Kladno. Zavedla nás do oboru mikrobiologie a věnovala se infekcím močových cest. Další pravidelný host, MUDr. Miroslav Verner z Nemocnice České Budějovice, si připravil přehlednou přednášku na téma tumorózní kachexie. MUDr. Markéta Vrbová posluchače převedla k oblasti imunologie s přednáškou „Imunitní systém a vnější prostředí“. Na závěr posluchači vyslechli přednášku MUDr. Moniky Kamarýtové: „Rizika lékové kardiotoxicity“ zejména při léčbě chemoterapií.

Vedení laboratoře děkuje všem přednášejícím za precizně zpracovaná témata, všem účastníkům za pozornost a v neposlední řadě všem, kteří významně pomohli při organizaci celé akce.

dsc00932   dsc00932

dsc00932   dsc00932

dsc00932   dsc00932