Šestý leden je známý jako svátek Tří králů. Na jeho počest každoročně probíhá v celé České republice také Tříkrálová charitativní sbírka.

Koledníci s průvodem a převlečenými třemi králi procházejí ulicemi, zpívají, přejí šťastný nový rok a píší na dveře požehnání. Při tom sbírají peníze do úředně zapečetěných pokladniček. Z těchto peněz jsou každoročně podpořeny stovky záměrů a drobných projektů pro lidi v nouzi. Tato největší charitativní sbírka v Česku, která ukazuje především sílu lidské solidarity, slaví v letošním roce krásných 20 let.

Slavnostní průvod tří králů se v pondělí 6. ledna uskutečnil také v Kladně a organizovala ho Farní charita Kladno za podpory statutárního města Kladna. Družina vyjela v 15:00 hodin od kostela sv. Václava v Rozdělově. Na své cestě dělala krátké zastávky a jednou z nich byla i Oblastní nemocnice Kladno a budova Centra akutní medicíny. Průvod tříkrálových koledníků tu přivítal předseda představenstva kladenské nemocnice Ing. Jaromír Bureš, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc. a hlavní sestra kladenské nemocnice Mgr. Lenka Dohnalová, kteří koledníkům finančně přispěli do charitativních pokladniček. Tradiční iniciály K + M + B a požehnání celé nemocnici udělil Jeho excelence otec biskup Mons. Zdenek Wassebauer, generální vikář arcibiskupství pražského, který před budovou pronesl modlitbu „Otče náš“ a pomodlil se za všechny pacienty i zaměstnance nemocnice.

Průvod tvořila skupina jezdců na koních, která Kladnem doprovázela vůz se třemi králi i s hudebním souborem Gemini musicales. Role tří králů se zhostil primátor Kladna Dan Jiránek, ředitel Farní charity Kladno Josef F. S. Král a Jeho excelence otec biskup Mons. Zdenek Wassebauer. Konečnou zastávkou průvodu bylo náměstí starosty Pavla, kde se uskutečnilo předání darů Ježíškovi a nechyběl ani kulturní program.

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky bude věnován na pomoc těžce nemocné šestnáctileté Kateřině Gondekové, která je z vážných zdravotních důvodů upoutána na vozík, dále na nákup školních pomůcek pro speciální školu Korálek a na vybudování denního centra a výdejního místa materiální pomoci, které v Kladně zcela chybí.

„Tříkrálová sbírka má velký celospolečenský význam a děkuji všem, kteří se jí zúčastní. Ať již formou účasti v průvodu tří králů, příspěvkem do kasičky koledníkům nebo finančním darem na účet Farní charity Kladno,“ říká Josef F. S. Král, ředitel Farní charity Kladno a dodává: „Naše pomoc jde napříč spektrem všech sociálních fenoménů od prevence kriminality po různé typy sociální intervence jednorázového i dlouhodobého charakteru. Z našich dlouhodobých záměrů letos podpoříme už zmiňované zřízení denního centra a výdejního místa materiální pomoci. Charita ČR je totiž správcem potravinové banky, všem potřebným tak nabízíme například potraviny zdarma.“

Všichni, kdo se budou chtít do Tříkrálové sbírky zapojit, si mohou na Farní charitě Kladno vyzvednout zapečetěnou kasičku a stát se tak koledníkem v průvodu nebo individuálně oslovit veřejnost. Finanční příspěvek se zprávou pro příjemce "3K" lze poslat také na účet Farní charity Kladno číslo: 2001263573/2010. Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným potrvá do neděle 12. ledna.

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s městy, farnostmi, školami a dalšími organizacemi. V celé České republice se koná už od roku 2000 vždy v lednu. Připomíná biblickou tématiku, podle níž se tři králové (mudrcové) z dalekého východu Kašpar, Melichar a Baltazar přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Tříkrálový průvod se váže k 6. lednu, kdy koledníci mimo jiné píší na dveře iniciály K + M + B + a zpívají: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

dsc 0014

dsc 0014

tři králové 03

dsc 0014

dsc 0014

dsc 0014

tři králové 03

tři králové 03

dsc 0014