Světový den boje proti rakovině připadá každoročně na 4. únor a rok 2020 je středem tříleté kampaně, která nese heslo „I am, I will“ („Já jsem a budu“).

Cílem kampaně je především zvýšit informovanost veřejnosti o problematice rakoviny a dosáhnout osobního zapojení co možná největšího počtu jednotlivců ve společné snaze dosáhnout celosvětového pokroku při snižování četnosti výskytu tohoto onemocnění a zároveň zmírnění dopadu těchto závažných chorob na životy nemocných a jejich rodin.

Do projektu a jeho podpory se každý rok zapojují nejen nadace, veřejné i komerční subjekty, ale také zdravotnická zařízení. Mezi ty již tradičně patří i Oblastní nemocnice Kladno, která se pro širokou veřejnost rozhodla ve spolupráci s plicním oddělením, neziskovou organizací Mamma HELP a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou udělat osvětu a poukázat právě na důležitost preventivních vyšetření.

Zájemci si budou moci nechat od odborníků z plicního oddělení zdarma změřit hodnoty oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, dozví se spoustu informací o nežádoucích účincích kouření, možnostech odvykání a léčby plicních chorob spojených se závislostí na tabáku.

Terapeutky z neziskové organizace Mamma HELP, které je zaměřeno na pomoc ženám s rakovinou prsu, nabídnou v rámci akce kladenské nemocnice informace o důležitosti preventivních vyšetření, možnost vyzkoušet si na modelu správné provádění samovyšetření prsu či benefiční prodej výrobků.

K dispozici bude také velké množství informací od VZP o možnostech čerpání příspěvků na preventivní vyšetření nebo aktivity související s péčí o zdraví.

KDY:   3.2.2020 od 9:00 – 13:00 hodin
KDE:   atrium budovy Centra akutní medicíny

světový den boje proti rakovině 2020

Diagnózu rakoviny si v České republice vyslechne více jak 96 tisíc lidí a 27 tisíc jich na toto onemocnění zemře. Nejčastějším diagnostikovaným zhoubným onemocněním jsou kožní nádory (vyjma melanomu), karcinomy tlustého střeva a konečníku, karcinomy prsu u žen a zhoubné nádory prostaty a plic. Závažnou a zároveň i povzbuzující skutečností je ale fakt, že nejméně jedné třetině běžně se vyskytujících nádorů je možno předcházet.

„Nejčastější formy rakoviny jsou takové, na jejichž rozvoji se značně podílí nezdravý životní styl. Například kouření je zodpovědné za vznik až 90% případů rakoviny plic,“ přiblížila problematiku MUDr. Veronika Týcová, lékařka onkologického oddělení kladenské nemocnice.

Počet nových případů onemocnění má bohužel vzestupný trend. „Rakovina má mnoho příčin a její vznik můžeme do jisté míry všichni ovlivnit svým vlastním přístupem. Je důležité nepodceňovat význam preventivních prohlídek, nezanedbávat některá varovná znamení, a hlavně neodkládat návštěvu lékaře. Zodpovědným chováním lze snížit počet předčasných úmrtí na tuto diagnózu až o jednu třetinu,“ dodala MUDr. Týcová.

Ve snaze o co největší rozšíření informací o možnostech preventivních opatření byl vypracován Evropský kodex proti zhoubným nádorům, který obsahuje tyto rady:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1.     Nekuřte. Udržujte doma i na pracovišti nekuřácké prostředí. 
  2.     Omezte konzumaci alkoholických nápojů.
  3.     Zvyšte příjem zeleniny, ovoce a vlákniny.
  4.     Udržujte přiměřenou tělesnou hmotnost a buďte fyzicky aktivní.
  5.     Vyhýbejte se nadměrnému slunění, používejte ochranu proti slunci. Nepoužívejte solária.
  6.     Navštivte lékaře, objevíte-li kdekoliv na těle bulku, pozorujete-li změny pigmentového znaménka nebo
  zjistíte-li krvácení bez známé příčiny. 
  7.     Navštivte lékaře, máte-li dlouhodobé zdravotní potíže – kašel, chrapot, změny ve vyprazdňování stolice,
  váhový úbytek.
  8.     Ženy, absolvujte pravidelné gynekologické prohlídky a provádějte samovyšetření prsu.
  Účastněte se organizovaných screeningových mamografií.
  9.     Účastněte se organizovaných preventivních programů zaměřených na rakovinu tlustého střeva a konečníku,
  ženy také na rakovinu prsu a rakovinu děložního čípku.
  10.      Zajistěte, aby se Vaše děti účastnily očkovacích programů proti hepatitidě B (pro novorozence)
  a lidskému papilomaviru (HPV).

Dodržováním těchto bodů se může každý do určité míry chránit před vznikem nádorového onemocnění, nebo alespoň přispět k jeho včasnému odhalení, a tím vylepšit léčebné vyhlídky.

Rádi bychom Vás informovali, že na akci mohou být pořizovány fotografické, popř. audio/video záznamy, které budeme dále využívat pro účely propagace a prezentace nemocnice na sociálních sítích a webových stránkách, které Oblastní nemocnice Kladno zřizuje. Fotografie či audio/video materiály mohou být poskytnuty i třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).