Kladenská nemocnice zahájila prostřednictvím Nemocnice Středočeského kraje, a.s. výběrové řízení na rekonstrukci bloku C2.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, technické zařízení a stavební úprava budov, do kterých se bude dočasně přesouvat zdravotnický provoz tak, aby bylo možné současně realizovat komplexní přestavbu bez dopadu na chod oddělení i ambulancí a rozsah poskytovaných zdravotních služeb. V nově zrekonstruované části nemocnice by měla být umístěna oddělení či ambulance gynekologie, pediatrie, dětské JIP, ortopedie, urologie a oddělení šestinedělí.

„Další etapa opravy kladenské nemocnice, konkrétně budovy C2, patří mezi velmi významné investice do zdravotnictví v našem regionu. Považujeme ji z hlediska zajištění moderní a špičkové zdravotní péče za zcela nezbytnou. Jde o investici ve výši 270 milionů korun včetně vybavení a přípravy projektů. Původní projekt byl částečně přepracován a jeho cílem je zajištění maximální účelnosti, celkové zvýšení efektivity a návratnosti investice. Rádi bychom se stavebními pracemi začali ještě v průběhu letošního roku,“ uvedl radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc.

S ohledem na trend zkracující se hospitalizace díky kvalitní a moderní léčbě byl také v projektu upraven počet lůžek a úpravy rovněž zohlední požadavky na ubytovací a hygienický komfort pacientů.

„V ubytovacích službách dojde k zásadním změnám. Jednotlivé pokoje budou maximálně třílůžkové s veškerým sociálním zázemím, které bude vyhovovat současným požadavkům na ubytování, a to vzhledem ke stárnoucí populaci i méně pohyblivým a imobilním pacientům. Tím bude zajištěn ubytovací standard srovnatelný s nemocnicemi v metropoli,“ přiblížil předseda představenstva kladenské nemocnice Ing. Jaromír Bureš a dodal, že moderní a informačními technologiemi vybavené pracovní prostředí by mělo mít také výrazně pozitivní vliv i na zaměstnanost zvláště zdravotnických pracovníků.

Nově vzniklá pracoviště budou díky modernizaci a využití informačních technologií propojena se všemi odbornostmi nejen v rámci nemocnice, ale i s ostatními poskytovateli zdravotní a sociální péče včetně ambulancí ve spádovém regionu. Celkovou rekonstrukcí dojde také ke snížení energetické náročnosti budovy a provozu. Tím bude blok C2 výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

V Oblastní nemocnici Kladno je ročně hospitalizováno zhruba 24 tisíc pacientů a ambulantně zde zdravotnický personál provede kolem 750 tisíc vyšetření.

onk rekonstrukce c2

Nemocnice Středočeského kraje je společnost pro centrální nákup a podporu řízení oblastních nemocnic Středočeského kraje.

onk rekonstrukce c2