Vzhledem k tomu, že se v České republice objevilo onemocnění COVID-19 (“koronavirus“), je z rozhodnutí vlády ČR vyhlášen zákaz návštěv v nemocnicích na vybraných odděleních.

V Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje se to s platností od 2. března 2020 týká:

  • anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO)
  • všech oddělení JIP
  • interních oddělení
  • plicních oddělení

Tento zákaz platí až do odvolání, tzn. až do doby zlepšení celkové epidemiologické situace natolik, že umožní opětovné povolení návštěv.

Výjimkou jsou závažné důvody, kdy primář příslušného oddělení, jeho zástupce nebo lékař ve službě mohou návštěvu u pacienta povolit, ale jen za přísných hygienických opatření a na nezbytně nutnou dobu.

O znovu povolených návštěvách bude nemocnice veřejnost včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

infolinka szu k epidemii covid 19

jak snížit riziko nakažení koronavirem1