S platností od 25.5.2020 je možnost navštívit pacienty v nemocnici za níže uvedených podmínek.

  • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
  • Vstup do nemocnice je umožněn pouze s rouškou přes budovu CAM, kde vám bude změřena tělesná teplota pomocí termokamery.
  • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
  • Po vstupu do nemocnice před každou návštěvou vyplníte dotazník pro návštěvy (k dispozici v recepci), který odevzdáte při příchodu na oddělení sestře.
  • Doporučujeme pouze krátké návštěvy (do 30 minut) v počtu maximálně dvou osob v čase od 14.00 do 17.00 hodin!
  • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice!
  • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
  • Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
  • Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

pdfDotazník pro návštěvy