Ve středu 2. září proběhlo v posluchárně Oblastní nemocnice Kladno slavnostní zahájení praktického vyučování studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno.

Všechny přítomné přivítala její ředitelka RNDr. Daniela Tomsová i zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Svobodová. Přítomna byla také hlavní sestra Geriatrického a rehabilitačního centra Kladno Lucie Hurychová, DiS. a za vedení kladenské nemocnice nechyběla ani hlavní sestra Mgr. Lenka Dohnalová.

„Povolání zdravotní sestry je velmi náročná a zodpovědná profese. Proto jsme rádi, že můžeme při praktickém vyučování napomoci při výchově našich potencionálních nových kolegyň a kolegů, kteří se v budoucnu stanou součástí našeho zdravotnického týmu,“ řekla v úvodu Lenka Dohnalová.

Součástí slavnostního zahájení bylo i představení přítomných vedoucích pracovníků nemocnice na jejichž oddělení budou studenti chodit na praxe.

„Ráda bych poděkovala nejen všem vedoucím pracovníkům spolupracujících oddělení kladenské nemocnice, kteří se při praktických hodinách starají o naše žáky a studenty, ale hlavně vedení nemocnice za nadstandardní a profesionální vztahy. Myslím, že málo která zdravotnická škola se může pochlubit tak skvělou spoluprací, jako má naše škola právě s kladenskou nemocnicí. To samé platí i pro Geriatrické a rehabilitační centrum,“ řekla Daniela Tomsová.

Na závěr v posluchárně proběhlo vstupní školení přítomných v oblasti BOZP.

Všem studentům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku a hodně štěstí!

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216

dsc 0216