Kladenská nemocnice je opět o krok blíž k poskytování zdravotní péče v nejmodernějším prostředí. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek vysoutěžila prostřednictvím Nemocnice Středočeského kraje, a.s. stavební firmu, která bude realizovat dlouho očekávanou rekonstrukci bloku C2.

„Další etapa opravy kladenské nemocnice, konkrétně budovy C2, patří mezi velmi významné investice do zdravotnictví v našem regionu. Považujeme ji z hlediska zajištění moderní a špičkové zdravotní péče za zcela nezbytnou. Cílem tohoto projektu je zajištění maximální účelnosti, celkové zvýšení efektivity a návratnosti investice,“ uvedl radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc.

Celá akce bude zahájena stavebními pracemi a úpravami stávajících částí nemocnice, do kterých se bude dočasně přesouvat zdravotnický provoz tak, aby bylo možné současně realizovat komplexní přestavbu bez dopadu na chod oddělení i ambulancí a rozsah poskytovaných zdravotních služeb. V nově zrekonstruované části nemocnice budou umístěna oddělení či ambulance gynekologie, pediatrie, dětské JIP, ortopedie, urologie a oddělení šestinedělí.

„Jsem rád, že pokračujeme v cestě s cílem mít v Kladně moderní nemocnici, která bude odpovídat nejnovějším trendům ve zdravotnictví. Nově vzniklá pracoviště budou díky modernizaci a využití informačních technologií propojena se všemi odbornostmi nejen v rámci nemocnice, ale i s ostatními poskytovateli zdravotní a sociální péče včetně ambulancí ve spádovém regionu. Celkovou rekonstrukcí dojde také ke snížení energetické náročnosti budovy a provozu. Tím bude blok C2 výrazně šetrnější k životnímu prostředí,“ vyzdvihl další přednosti plánované akce Ing. Jaromír Bureš, předseda představenstva kladenské nemocnice.

V Oblastní nemocnici Kladno je ročně hospitalizováno zhruba 24 tisíc pacientů a ambulantně zde zdravotnický personál provede kolem 750 tisíc vyšetření.

perpektiva titulni strana2

onk rekonstrukce c2

Nemocnice Středočeského kraje je společnost pro centrální nákup a podporu řízení oblastních nemocnic Středočeského kraje.

onk rekonstrukce c2