V pátek 16. října 2020 navštívil kladenskou nemocnici ministr zdravotnictví Roman Prymula.

V doprovodu předsedy představenstva Oblastní nemocnice Kladno Jaromíra Bureše se ministr zajímal nejen o celkový chod zdravotnického zařízení, ale obzvlášť o to, jak se nemocnice vypořádává s náporem COVID-19 pozitivních pacientů, zda má dostatek lékařů a ostatního zdravotnického personálu.

„Pan ministr chtěl vědět, jaká je průchodnost pacientů v nemocnici. To znamená, co se s pacienty děje ihned po jejich příchodu či příjezdu, jak jsou tříděni, kam odcházejí. Dále se zajímal o počty lůžek pro infekční pacienty či počty pacientů, které jsme schopni ventilovat. Zajímal se o všechny pacienty, nejen o ty s onemocněním COVID-19. Dále jsme probírali, jestli a jak jsme schopni reagovat na případný zhoršený pandemický vývoj. Pan ministr byl informován, že se v rámci kladenské nemocnice opět otevře covidový pavilon v budově M, tak jako na jaře letošního roku,“ řekl k návštěvě ministra Jaromír Bureš.

Na místě pan ministr hovořil nejen s ředitelem nemocnice, ale i s lékaři a sestrami na několika odděleních.

onk 1

onk 1

onk 1

onk 1

onk 1

(Foto: Petr Kořínek)