Péče o nezralé novorozence a novorozence s poruchou poporodní adaptace má v kladenské nemocnici již dlouholetou tradici. Za rok se tu personál postará zhruba o sto mrňousků, kteří na svět příliš pospíchali.

Jen v České republice se takových „předčasňátek“ narodí až deset tisíc ročně, v celosvětovém měřítku se toto číslo blíží až k 15 milionům. Jelikož to rozhodně nejsou zanedbatelné počty, slaví se každoročně 17. listopad jako Světový den předčasně narozených dětí. Jeho cílem je zvýšení povědomí o předčasném porodu i vyzdvihnutí pokročilých možností moderní medicíny. Od roku 2010 se tento den slaví i v České republice. Hlavním organizátorem oslav je rodičovská organizace Nedoklubko, se kterou již několik let spolupracuje také Nedonošenecké oddělení Oblastní nemocnice Kladno.

„Cílem letošního Světového dne jsou především osvěta problematiky předčasného porodu i oboru neonatologie a výzkum příčin a prevence předčasného porodu,“ říká výkonná ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková a dodává: „Chceme poděkovat lékařům a sestrám v celé republice za jejich péči o předčasně narozená a nemocná miminka.“ Ve světe se již tradičně k oslavám připojují stovky organizací i jednotlivců.

Péče se šije na míru každému dítěti podle jeho vyzrálosti a potřeb

Nedonošenecké oddělení kladenské nemocnice je vybavené moderní technikou a poskytuje péči nejen novorozencům od 32. týdne těhotenství s porodní hmotností nad 1500 gramů, ale i menším, kteří nevyžadují vysoce intenzivní léčbu perinatologických center vyššího typu.

„Za nedonošené se považují děti narozené od 24. do 37. týdne těhotenství a děti s nízkou porodní hmotností od 500 gramů do 2,5 kilogramu. Většina předčasně narozených dětí se u nás dobře adaptuje a hospitalizace probíhá bez komplikací. Nejčastěji se po porodu projeví známky nezralosti plic – tzv. syndrom dechové tísně novorozence, kdy je nutné zahájit podporu dýchání pomocí pozitivního přetlaku (nCPAP),“ vysvětluje Radka Tesařová, staniční sestra Nedonošeneckého oddělení.

První dny a týdny po předčasném porodu jsou velmi náročné

Na jednotku intenzivní péče těsně navazuje oddělení následné péče. „Zde si maminka pod dohledem zkušených sester osvojuje dovednosti spojené s péčí o nezralé rizikové miminko. Podpora kojení, klidný, vřelý, avšak profesionální přístup jsou zde samozřejmostí. Po propuštění sledujeme vývoj a prospívání dětí v rizikové poradně. Našim cílem je zlepšování kvality péče nepřetržitým vzděláváním a kvalitní spoluprací celého týmu, a především to, aby se maminka naučila a získala jistotu v péči o své děťátko a odcházela z našeho oddělení klidná a spokojená,“ dodává Radka Tesařová.

Oslavy v roce pandemie COVID-19

V minulých letech bývaly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí ve znamení setkávání se. „V tomto nelehkém roce chceme více než kdy jindy zvýšit povědomí o předčasném porodu a podpořit rodiče, kteří mají situaci významně ztíženou epidemiologickou situací. Protože epidemiologická situace není příznivá, pojmeme letošní oslavy trochu netradičně. Připraveny jsou informativní materiály do všech 12 perinatologických center intenzivní péče, 13 center intermediární péče a dalších 6 zapojených novorozeneckých oddělení. Na celý měsíc je připraveno několik aktivit v rámci kampaně Purpurový listopad s jednoznačným cílem: šířit informace o nezralosti, příčinách předčasného porodu, rizikovém těhotenství a péči o předčasně narozená miminka,“ říká Lucie Žáčková.

Purpurový háv: Připojuje se čím dál víc dominant

Za účelem zviditelnění problematiky předčasného porodu se v předvečer Světového dne předčasně narozených dětí zbarví významné dominanty České republiky do purpurova. Letos zazáří alespoň jedna budova v každém městě, kde se nachází perinatologické centrum.

A proč je právě purpurová barvou předčasně narozených dětí? Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za zranění v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová barva je barva královská – barva králů a královen i všech nedonošených dětí.

nedo img 20201112

wpd social media cz

wpd social media cz

wpd social media cz

nedo img 20201112

wpd social media cz
(Nedoklubko - Světový den předčasně narozených dětí)