Každý rok vyhlašuje Oblastní nemocnice Kladno akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře.

Ten letošní se díky pandemii koronaviru konal s lehkým zpožděním až od poloviny září, a i přes jeho časovou náročnost byla jeho kapacita téměř naplněna. Účastníci kurzu absolvovali v posluchárně nemocnice 100 hodin teorie a cenné zkušenosti získali z dalších 80 hodin praxe na určených odděleních. Postupně se museli naučit základy ošetřovatelské péče, poskytování první pomoci, spolupráci v týmu či bezpečnost práce ve zdravotnických zařízeních. Seznámili se také s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučili se manipulaci s lůžky a zdravotnickou technikou a osvojili si dovednosti při práci s pacienty při jejich polohování, obvazování, rehabilitační péči, hygieně a stravě.

„Sanitářský kurz probíhá v naší nemocnici již od roku 1990 a jsme spokojeni nejen s každoroční vysokou účastí, ale i celkovou úspěšností u závěrečných zkoušek. Děkuji touto cestou našim absolventům i všem školitelům za aktivní přístup k výuce. Když bude situace příznivá, další kurz budeme otevírat na jaře příštího roku. Úspěšné absolventy rádi přivítáme v řadách našich zaměstnanců,“ zhodnotila pořádaný kurz Mgr. Lenka Dohnalová, hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno.

Do sanitářského kurzu se mohou přihlásit zájemci starší osmnácti let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Na praktickou výuku musí mít uchazeč absolvované nebo alespoň zahájené očkování proti hepatitidě typu B doložené potvrzením.

Akreditovaný kvalifikační kurz je vždy ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou a úspěšnému absolventovi je vydáno osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent se tak stává kompetentní k vykonávání činnosti sanitáře.

Před zkušební komisí letos zkoušky úspěšně zvládlo třicet ze třiceti dvou účastníků kurzu. Gratulujeme!

dsc 0008

dsc 0008

dsc 0008

dsc 0008

dsc 0008

dsc 0008