Dlouho očekávaná akce - rekonstrukce bloku C2 - byla dnes slavnostně zahájena.

Začíná tak náročná, ale velmi potřebná přestavba, která po dokončení přinese komfort pro pacienty i personál. Hotovo by mělo být na konci příštího roku. Investici v řádu několik stovek milionů korun financuje Středočeský kraj.

„Investice do rekonstrukce pavilonu C2 je kryta úvěrem, který si vzal Středočeský kraj od Evropské investiční banky, a to ve výši 360 milionů korun. Pro mě osobně to znamená naplnění důležitého slibu, jenž jsme dali ve volbách a kdy jsme řekli, že chceme posouvat zdravotnictví ve středních Čechách na úroveň 21. století. Jsem velmi rád, že se to daří, byť nás zasáhla doba covidová a museli jsme zrovna tuto zakázku posunout,“ říká statutární náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje Ing. Pavel Pavlík.

Původní termín rekonstrukce přerušila pandemie koronaviru na podzim roku 2020, a nemocnice tak z důvodu nárůstu cen musela vyhlásit nové výběrové řízení. Podařilo se vysoutěžit nového dodavatele a modernizaci tak nic zásadního nebrání. Vzhledem k tomu, že jde celkově o rozsáhlou rekonstrukci prováděnou za provozu nemocnice, je akce rozdělena do tří časových etap. „První část je již v plném rozběhu, v té zajišťujeme přípravu náhradních prostor a stěhování oddělení tak, abychom co nejméně narušili provoz nemocnice. Rád bych poděkoval zaměstnancům, pacientům i návštěvníkům nemocnice za trpělivost s přesuny oddělení, které jsou při tak velké rekonstrukci bohužel nezbytné,“ uvádí předseda představenstva kladenské nemocnice Ing. Jaromír Bureš.

V nadcházející době je zahájena hlavní část projektu, kdy se začne se samotnou rekonstrukcí bloku.  Ta se bude týkat všech stavebních prvků od suterénu po střechu. Zrenovují se obvodový plášť, podlahy, všechny rozvody a další stavební prvky. Stávající okna se vymění za nová plastová s mikroventilací. Sedlová střecha s asfaltovými šindeli bude nahrazena novou plechovou falcovanou krytinou a půdní prostor nad 5. patrem se zateplí. Před budovou v atriu se rozšíří dlažba pro potřeby sanitních vozů a v okolí se vysadí nová zeleň. Po samotné rekonstrukci se přestěhují některá oddělení z provizorních umístění do nových trvalých prostor v rekonstruovaných částech monobloku.

Příprava zadávací dokumentace byla zahájena již v roce 2019, ale bohužel kvůli sílící pandemii covid 19 byla realizace odložena. „Museli jsme vybudovat primárně infekční oddělení, zajistit chod nemocnice a z těchto důvodů rekonstrukci odložit,“ říká náměstek provozně-technického úseku nemocnice Ing. Radek Růžička. Výběrové řízení nemocnice vyhlásila na podzim minulého roku. Nejnižší nabídku na počáteční stavební úpravy předložila společnost GEOSAN GROUP a.s., a to celkem 278 milionů korun.

 Rekonstrukce bloku C2 je tak dalším logickým krokem v modernizaci monobloku celé nemocnice a navazuje na již zrenovované objekty C1 a B a novostavbu budovy Centra akutní medicíny (CAM)

 V nové části bloku C2 budou definitivně umístěna tato oddělení:

  • Ambulance pediatrie, lůžkové oddělení
  • Neonatologie
  • Dětská JIP
  • Oddělení šestinedělí
  • Gyncentrum, ultrazvuk, CTG (Kardiotokografie)
  • Ambulance urologie, zákrokový sálek a urogynekologie
  • Ambulance ortopedie, lůžkové oddělení a speciální vyšetřovna
  • Ambulance neurologie
  • Lůžková část neurologie a urologie

poklepani 01 blok c2 foto lukáš hanes 

 foto blanka musílková