Co dělat, když nás trápí dlouhodobé problémy se zády a rehabilitace není úspěšná?

Dokáže vám pomoci periradikulární terapie (PRT), což je kořenový obstřik pod CT navigací, kterou provádí lékaři na radiodiagnostickém oddělení kladenské nemocnice.

Nejčastější indikací k cílenému obstřiku kořenového nervu opouštějícího páteřní kanál je vyklenutí nebo vyhřeznutí meziobratlové ploténky, degenerativní změny páteře a zúžení páteřního kanálu. Tyto jevy se podílejí na útlaku nervů, způsobují dlouhotrvající bolest a znesnadňují pohyb pacienta.

Po vyšetření na radiodiagnostickém oddělení za pomoci počítačové tomografie nebo magnetické rezonance a po důkladném vyšetření neurologem či ortopedem přesně určíme oblast postižení a nabídneme pacientovi řešení pomocí kořenového obstřiku,“ říká radiolog MUDr. Jan Včelák, který tuto metodu v kladenské nemocnici provádí.

Bez speciální přípravy

Samotný výkon trvá od deseti do dvaceti minut a není potřeba se na něj nijak zvlášť připravovat. Doporučuje se však být nalačno, protože pacient leží na břiše. „Výkon probíhá tak, že se za sterilních podmínek zavede tenká jehla o průměru 0,7mm co nejblíže k postiženému nervu. Samotné zaměření se provádí za pomocí CT přístroje. Když jehla směřuje do ideálního místa, aplikujeme směs látek - anestetikum Marcaine a kortikoid Diprophos/Depo-Medrol, které způsobí znecitlivění, zmírní otok a mají protizánětlivý účinek. Pro kontrolu správnosti podání také současně aplikujeme 1ml kontrastní látky. Výkon se provádí bez umrtvení, trochu nepříjemné je pouze zavedení jehly,“ dodává lékař.

Pokud pacient přichází ambulantně, vyčká po výkonu asi 15 minut v čekárně CT, poté může s doprovodem odejít. Doprovod, který si pacient zajišťuje sám, je nezbytně nutný.

Účinek do pár dnů

Pacient může pocítit úlevu velmi rychle po zákroku, většinou nastupuje v prvních dnech, někdy až týdnech. Některým pacientům se znatelně uleví od bolesti ještě na vyšetřovacím lůžku. Zda bude léčebný efekt dlouhodobý, závisí především na postižení a na stupni poškození páteře jako celku. Udává se však mezi 70 – 85 % a často přetrvává měsíce, někdy roky a pacient může úlevu cítit již natrvalo. Obstřik lze i opakovat, a to na doporučení indikujícího lékaře.

Komplikace nejsou časté

Stejně jako u jiných zákroků, i u periradikulární terapie se mohou objevit komplikace. Dějí se však zřídka, zhruba okolo 5 %. Mezi nejčastější patří chabá obrna v oblasti zásobení nervem, kam byla směs podána, tedy nejčastěji dolních končetin. Tyto komplikace nejsou trvalé a odezní spontánně za několik hodin. Můžou se také objevit místní krvácení či infekční komplikace.