Oddělení patologické anatomie kladenské nemocnice pořídilo novinku, která zásadně usnadní určování patologických nálezů. Zařadilo se tak k mála nemocnicím v České republice, které s touto technikou pracují.

Histotopogram neboli velkoplošný preparát je přehledný řez celým orgánem nebo větším úsekem tkáně a dává ucelený přehled o vzájemných vztazích jeho jednotlivých složek. Jedná se o techniku, kde se vzorky zpracovávají formou tzv. megabloků. Tímto zpracováním vzniknou topograficky přehlednější preparáty vyšetřované tkáně, především té nádorové.

„Rozdíl oproti standardnímu zpracování je tedy v tom, že při zpracování metodou histotopogramu je vyšetřovaná tkáň prokrájena v celé své šířce. Lékař patolog tedy dokáže lépe dourčit velikost a lokalizaci tumoru a vztah k okrajům vyšetřovaného histologického preparátu,“ vysvětluje výhodu této techniky vedoucí laborantka Aneta Sekaninová, DiS. Tato metoda však zároveň klade na laboranty velké nároky, protože je náročnější na manipulaci, vyžaduje precizní zacházení a velkou dávku trpělivosti.

Na našem oddělení tuto techniku v současné době využíváme v oblasti patologie mléčné žlázy, dále plánujeme metodu rozšířit na vyšetření karcinomů prostaty a gynekologického materiálu,“ uzavírá Sekaninová.

histotopogram02 histotopogram01

 

histotopogram tkan01