Anesteziologicko – resuscitační oddělení získalo díky evropskému dotačnímu programu REACT-EU 4 nové anesteziologické přístroje značky GE Healthcare Aysis CS2, Carestation 750 za 7 milionů korun. Toto vybavení patří k absolutní špičce, co trh v této kategorii může nabídnout, a splňuje velmi přísné požadavky, které moderní medicína v oblasti bezpečnosti operačních výkonů vyžaduje.

Nové přístroje, v anesteziologickém žargonu zvané vatry, umožňují přesnější vedení celkové anestezie díky možnosti monitorace hloubky anestezie, měření účinnosti svalové relaxace, digitálnímu nastavení dávkování anestetika atd, což jsou veličiny, které lékaři dosud na svém pracovišti neměli možnost měřit. „Součástí anesteziologického přístroje je nově také přenosný monitor životních funkcí. Díky tomu můžeme transportovat nestabilního pacienta z operačního sálu za trvalého sledování životních funkcí, aniž bychom museli složitě přepojovat monitorovací techniku,“ popisuje výhody tohoto zařízení primář ARO MUDr. Lukáš Rokos.

Měření hloubky anestezie
Tato metoda - lidově řečeno - umožňuje sledovat, zda je pacient na daný výkon dostatečně uspaný, ale zároveň ne příliš hluboce, což by mohlo mít negativní důsledky. Toto měření je zcela neinvazivní, na čelo pacienta se nalepí 3 elektrody podobné elektrodám na EKG, díky kterým je snímána aktivita mozku a tím i hloubka anestezie. Protože každý pacient je jedinečný, může pak anesteziolog dávkovat anestetikum přesně podle aktuální potřeby daného pacienta.

Měření svalové relaxace
Přiměřená svalová relaxace je během výkonu důležitá, aby mohl operatér co možná nejsnáze operovat především v dutině břišní nebo hrudníku. Je ale také zásadní pro snadnější umělou plicní ventilaci během operace. Na konci výkonu musí svalová relaxace dostatečně odeznít, aby byl pacient schopen spontánně dýchat, měl funkční obranné reflexy apod. „To, zda již pacient má potřebnou svalovou sílu, nám ukáže právě přístroj pro měření svalové relaxace. Měření je také neinvazivní, mezi palec a ukazovák na ruce se nasadí mechanosenzor a na předloktí dvě elektrody“, uvádí MUDr. Rokos a dodává: „Senzor snímá pohyby prstů v závislosti na impulzech, které elektrody vysílají. Podle toho, jak silný je stah prstů, přístroj spočítá, jak moc je účinná svalová relaxace a lékař pak posoudí, zda je pacient pro daný výkon dostatečně zrelaxovaný nebo jestli naopak na konci výkonu účinek relaxancia odezněl.“

Další vybavení, které v rámci II. etapy evropského dotačního titulu REACT-EU Oblastní nemocnice Kladno získala:

Infuzní technika (Dávkovač lineární (29 ks), pumpa infuzní (61 ks)
EKG včetně pojízdného stojanu (4 ks)
Propusť přepravní pacientská
Stůl operační systémový
Ventilátor plicní (4 ks)
Rozšíření PACS systémů (systém pro archivaci a komunikaci snímků)
Celková hodnota tohoto vybavení představuje téměř 13 milionů korun bez DPH.

přístroj anesteziolog02 přístroj anesteziolog rozmaz