Plastová zkumavka se separačními granulemi (Sarstedt, bílý uzávěr, objem 7,5 ml nebo 5,5 ml)

sarstedt bílý uzávěr

Získaný biologický materiál

• srážlivá žilní krev

Použití

• krevní skupina, zkouška kompatibility, screening, identifikace a titrace protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test, virologická vyšetření, imunní aglutininy, screening syfilis (provádí     transfuzní oddělení)

◄ Odběrový systém