Plastová zkumavka, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr, objem 4,9 ml)

sarstedt hnedy

Získaný biologický materiál

• srážlivá žilní krev

Použití

• základní biochemický screening, tumorové markery, hormony, autoimunitní vyšetření, léky, serologická vyšetření

◄ Odběrový systém